Jakie były najważniejsze następstwa odkryć geograficznych i ekspansji kolonialnej

Pobierz

Odkrycie drogi na Wschód wokół Afryki spowodowało zmianę układu stref handlowych.wielkie odkrycia geograficzne - określenie odkryć geograficznych dokonanych przez europejskich żeglarzy na przełomie xv i xvi wieku [1], a w szczególności: opłynięcie przylądka dobrej nadziei przez bartolomeu diasa (1488), odkrycie ameryki przez krzysztofa kolumba (12 października 1492), a następnie jej podbój, podróż vasco da gamy do indii …Przyczyny ekspansji kolonialnej: zdobycie nowych ziem pozyskanie taniej siły roboczej opanowanie ważnych szlaków komunikacyjnych i handlowych zwiększenie zysków wykorzystanie surowców naturalnych i rynków zbytu podkreślenie wyższości cywilizacyjnej Europy nad innymi terytoriami.. W XIX wieku rozpoczęła się kolejna rywalizacja mocarstw o tereny zamorskie, w wyniku której powstały imperia kolonialne Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec.. Pozostałe terytoria Afryki zostały zagarnięte przez państwa europejskie.. W dniu 3 sierpnia 1492 roku wyruszyła na Zachód.. Joldamian March 2019 | 0 Replies .Wielkie odkrycia geograficzne i europejska ekspansja kolonialna - wyjaśnia pojęcia: busola, karawela, kość słoniowa, Indianie, linia rozgraniczająca, kolonializm, konkwistador, niewolnictwo, Ameryka Łacińska, Mulaci, Metysi, - wymienia największych europejskich odkrywców i ich osiągnięcia,odkryć geograficznych - lokalizuje w czasie i przestrzeni wyprawy odkrywcze Krzysztofa Kolumba (1492), Vasco da Gamy (), Ferdynanda Magellana () - identyfikuje postacie Krzysztofa Kolumba, Vasco da Gamy, Ferdynanda Magellana - wymienia przyczyny i uwarunkowania organizowania wielkich odkryć geograficznychwielkich odkryć geograficznych Magellana - wymienia przyczyny odkryć geograficznych - omawia przebieg i następstwa wypraw odkrywczych Kolumba..

Jakie były następstwa odkryć geograficznych z 15 i 16 wieku.

Komunikacja kultur jest nieuniknionym procesem historycznym.. Wielkie odkrycia geograficzne doprowadziły do powstania imperiów i ich śmierci.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Burowie byli dawnymi kolonistami holenderskimi, którzy utworzyli Transwal i .Świat w 1898 Kolonializm jako polityka podboju i przejmowania obcych terytoriów oraz podporządkowywania sobie zamieszkującej tam ludności przez państwa europejskie sięga korzeniami do przełomu XV i XVI wieku.. portugalskiej i hiszpańskiej - charakteryzuje przyczyny odkryć geograficznych - wyjaśnia, dlaczego Portugalczycy jako pierwsi zdecydowali się na wyprawy odkrywcze - omawia przebieg iodkryć geograficznych Vasco da Gamy, • - lokalizuje w czasie i przestrzeni wyprawy odkrywcze Krzysztofa Kolumba (1492), Vasco da Gamy (), Ferdynanda Magellana (1519- 1522) - identyfikuje postacie Krzysztofa Kolumba, Ferdynanda Magellana - wymienia przyczyny i uwarunkowania organizowania wielkich odkryć geograficznychzahamowania reformacji były najbardziej skuteczne - ocenia rolę soboru trydenckiego w realizacji reformy katolickiej - ocenia stosunek Kościoła katolickiego do reformacji Potęgi europejskie w XVI wieku - stosuje pojęcie Wielka Armada - lokalizuje w czasie i przestrzeni klęskę Wielkiej Armady (1588) - wyjaśnia, jakie były Kolonializm jest to proces, polegający na podbijaniu i zasiedlaniu nowego terytorium, przeszczepianiu na jego gruncie swojej kultury i obyczajów.Początkiem kolonializmu był okres wielkich odkryć geograficznych sięgający XV i XVI wieku..

Omów przebieg ważniejszych odkryć geograficznych (kto, kiedy, gdzie).

Jakie pierwsze imperium kolonialne rozpoczęła budować Portugalia.Ważną rolę w ówczesnej wiedzy geograficznej odgrywało dzieło pierwszego wielkiego żeglarza, Włocha Marco Polo, (żyjącego na przełomie XIII i XIV wieku), a mianowicie "Opisanie świata", z którego skorzystał między innymi Krzysztof Kolumb.. Pozyskanie wiedzy o geografii świata stworzyło możliwość do ekspansji terytorialnej i gospodarczej na nowo odkrywanych przez Europejczyków ziemiach.. Skutki wielkich odkryć geograficznych : - powstanie nadmorskich kolonii, - rozpowszechnienie się kultury europejskiej.Ekspansja kolonialna Początek kolonizacji Nowego Świata Podbój Meksyku Kolonizacja Ameryki Południowej Organizacja imperium hiszpańskiego w Ameryce Początki kolonizacji Ameryki Północnej Znaczenie ekspansji - stosuje pojęcia konkwistador, konkwistaOpracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..

Przebieg wielkich odkryć geograficznych.

Największe mocarstwa kolonialne to: Wielka Brytania Francja BelgiaNa początku XX wieku jedynie Abisynia i Liberia oparły się ekspansji kolonialnej.. Wiele wydarzyło się z dobrych motywów, inne - na cele najemników.Jakie były następstwa odkryć geograficznych z 15 i 16 wieku.. Question from @Joldamian - Gimnazjum - Historia.. Przeciwko ekspansji kolonialnej wystąpili mahdyści (na terytorium Sudanu w latach 1883-98) oraz Burowie.. Ma nierozerwalny związek z odkryciami geograficznymi i dokonanym później podziałem globu ziemskiego między mocarstwa kolonialne [1] .dla Europy - odkrycia geograficzne rozpoczęły okres podbojów kolonialnych, dominowała w nich początkowo Portugalia i Hiszpania, chociaż można też dostrzec próby Anglików, Holendrów i Francuzów np. Jean Cabot (Anglik) i Francuz Jacques Cartier (Francus) dali początek podboju Ameryki Północnej.Na ukształtowanie się dzisiejszej politycznej mapy świata duży wpływ miał okres istnienia wielkich imperiów kolonialnych, zapoczątkowany w epoce Wielkich Odkryć Geograficznych..

W okresie renesansu dokonano pierwszych odkryć geograficznych.

Europejczycy wyszli po za granice swoich krajów, a penetracja nowych obszarów wpłynęła na zmianę lu.- lokalizuje w czasie i przestrzeni podboje Hernána Cortésa (1519- 151), Francisca Pizarra () - przedstawia osiągnięcia Hernána Cortésa, Francisca Pizarra - wymienia cywilizacje prekolumbijskie - wymienia skutki ekspansji kolonialnej Europejczyków - stosuje pojęcia korsarstwo, metropolia, faktoria, handel trójkątnyskutki ekspansji kolonialnej handel kolonialny pizarra - przedstawia osiągnięcia hernána cortésa, francisca pizarra, francisa drake'a - wskazuje na mapie zasięg kolonialnych imperiów hiszpanii i portugalii - wymienia cywilizacje prekolumbijskie - identyfikuje zabytki charakterystyczne dla kultur prekolumbijskich, takie jak pismo, …Ekspedycja złożona z trzech statków: "Nina", "Pinta" i "Santa Maria" i załogi 87 ludzi.. W dniu 12 października statki przybiły do brzegu wysp Bahama (San Salvador).. Swoje wpływy rozszerzyło też kilka innych państw.. Wymień i opisz najważniejsze następstwa (pozytywne i negatywne) wielkich odkryć geograficznych.• Przyczyny wielkich odkryć geograficznych • Wyprawy Portugalczyków • Odkrycia Hiszpanów • Znaczenie wielkich odkryć geograficznych -stosuje pojęcie karawela -lokalizuje w czasie i przestrzeni wyprawy odkrywcze Bartolomeu Diasa (1488), Krzysztofa Kolumba (1492), Vasco da Gamy(), Ferdynanda Magellana ()- przedstawia uwarunkowania oraz następstwa wypraw krzyżowych - wyjaśnia postanowienia traktatu z Verdun - charakteryzuje rolę Karola Wielkiego oraz epoki karolińskiej w dziejach Europy - sporządza linię czasu z najważniejszymi wydarzeniami z wypraw krzyżowychJakie były przyczyny ekspansji kolonialnej państw europejskich?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt