Liryka prezentacja genially

Pobierz

Czasownik może występować w formie osobowej lub nieosobowej.. odmiany powieści by Asia Krzemińska on Genially.. Autor wiersza Adam Mickiewicz.. Forma czasownika wskazująca na osobę, która wykonuje daną czynność, np. siedzę (ja), siedzą (oni), nazywa się osobową .Cykl lekcji o "Latarniku".. Umożliwia ogólny podział struktury utworów literackich od strony formalnej, niezależnie od epoki i miejsca, w jakich powstało dane dzieło.. Liryka by Małgorzata Bernatowicz on Genially.. Kolejny krok to wybór grafiki, która będzie tłem naszego slajdu.Świtezianka - analiza utworu.. Ile prawdy jest w legendzie- genially.. Powieść i jej rodzaje .Prezentacje o Marii Konopnickiej przygotowała Karolina Nowak W 1854 roku zmarła mama Marii wtedy ojciec zaczął wychowywać ją samotnie.. Narzędzia - B. Chyś.. Logujemy się.. GENERATORY DO KODOWANIA - A. Schoen - Kamińska.. Zadanie - Wynotuj do zeszytu wszystkie zawody Skawińskiego, następnie sprawdź je zgodnie z mapą .. KOLEKCJA DOBBLE.. Step 3.Jun 15, 2020WAKACYJNA PRZYGODA Z GENIALLY.. Prezentacja .. W 1876 roku rozstała się z mężem.. Rok później przeniosła się z dziećmi do Warszawy.. Język polskiByła sposobem, by jednorazowo (za pomocą linka) przesłać uczniom i zakres materiału, i zadania, i osobiste wskazówki do nich.. Temat #1: Podróże Skawińskiego - analiza treści noweli.. Temat #3: O emigracji i emigrantach w kontekście "Latarnika".Zachęcam do sprawdzenia swojej wyobraźni i wiedzy dotyczącej lektur z klas 4-8..

Ile prawdy jest w legendzie- genially.

ZESTAW INTERAKTYWNYCH TABLIC GENIALY - A. Schoen - Kamińska.. Musicie więc kliknąć w lewy górny róg planszy, na której chcecie pracować.. Potem wybierzcie kolejną planszę i kliknijcie "add".Zaczynamy od utworzenia konta na stronie genial.ly.. CZASOWNIKI to części mowy, które nazywają czynności lub stany.. Składa się 8 zwrotek po 4 wersy każda.. Mikser egzaminacyjny to MIKS tego wszystkiego, co Ósmoklasista powinien wiedzieć na egzaminie z języka polskiego.. Motywy literackie by lazarekagnieszka on Genially.. Następnie kliknijcie "use this templare" , które pojawi się w prawym dolnym rogu na różowo.. Adam Mic­kie­wicz stwo­rzył wiersz "Do M***" je­sie­nią 1822 roku lub na po­cząt­ku roku 1823 roku.. Author: Bożena Sucharska Created Date:krok 4: Wybierz planszę z elementami.. Mimo rozstania nie zerwała kontaktów z Jarosławem.. Epika Liryka Słownictwo związane z epiką i lyryką Paulina Paszkiewicz VI c 2. epika Opowiadanie Baśń Legenda Bajka Powieść Narrator Bohater Świat przedstawiony Fabuła Akcja wątek liryka Podmiot liryczny Wers Strofa (zwrotka) Refren Rytm Rym Epitet Porównanie Przenośnia (ożywienie uosobienie) Wyraz dźwiękonaśladowczyLiryka Cechy (wyznaczniki): - Osobą wypowiadającąsię wdziele jest podmiot liryczny - W utworach lirycznych są ukazane uczucia, refleksje, poglądy, wrażenia podmiotu mówiącego - Utwory liryczne zazwyczaj cechuje ..

... Ile prawdy jest w legendzie- genially.

Tytuł wskazuje na sytuację liryczną przedstawianą w utworze.Do M*** - interpretacja.. Następny wpis Aleksander Fredro "Zemsta" - geneza.Lekcja dotycząca podstawowych środków stylistycznych oraz ich funkcji w tekście literackim.. W 1849biblioteka non-profit zawierająca miliony bezpłatnych książek, filmów, oprogramowania, muzyki, witryn internetowych i innych.. Rejestrujemy się i potwierdzamy adres email.. Niektóre "genialne" lekcje opublikowałam w zakładce e-lekcje .Mikser egzaminacyjny.. "Świ­te­zian­ka" na­le­ży do no­we­go ga­tun­ku li­te­rac­kie­go, utwo­rzo­ne­go przez Mic­kie­wi­cza - ballady romantycznej.. NARZĘDZIOWNIK- DD.. Drzwi - część II by lazarekagnieszka on Genially.. Odpowiadają na pytania: co robi?, co się z kimś (czymś) dzieje.. LIRYKA.. Również wykorzystałam emotikony.Zapraszam: .Prezentacja przestawiająca najważniejsze informacje o romantyzmie - pochodzenie nazwy, ramy czasowe, ważne wydarzenia, filozofię i światopogląd, założenia sztuki oraz dzieła literackie.. Temat #2: Geneza "Latarnika" H.Sienkiewicza.. Zadanie polega na odgadnięciu tytułu, który jest zilustrowany emotikonami:Tym razem wymyśliłam konkurs dotyczący znajomości legend polskich.. DRAMAT.. Jej ce­chą cha­rak­te­ry­stycz­ną jest synkretyzm rodzajowy i gatunkowy..

Środki poetyckie- prezentacja ... Prawda i fikcja w utworach literackich.

Liryka- powtórzenie.. Autorem opracowania jest: Adrianna Strużyńska.. Przybysz - Gardyza.. Tematem wiersza jest obraz zrujnowanej wojną stolicy, oglądany podczas spaceru z żoną.. Liryka- powtórzenie.. Lektury by Małgorzata Bernatowicz on Genially.. Teraz wybierzcie kolejną planszę z interesującymi Was elementami.. Wyróżnia się trzy rodzaje literackie: W obrębie rodzajów literackich wyróżniamy gatunki literackie !. more_vertical.Jan 10, 2021Tags: akcjaedukacja, dramat, epika, gatunki literackie, liryka, rodzaje i gatunki, rodzaje literackie.. Ma on for­mę wy­ima­gi­no­wa­ne­go dia­lo­gu z uko­cha­ną, opo­wia­da o nie­szczę­śli­wej .CZASOWNIKI.. zobacz wiersz.. RÓŻNE.. Do najwybitniejszych poetów w starożytnej Grecji należą: Safona (poezja miłosna), Tyrteusz (poezja patriotyczna, zagrzewająca do walki), Anakreont (utwory biesiadne), Symonides (treny, hymny, elegie).Datowany jest na 1946 rok.. Ponad to, z cała pewnością mogę stwierdzić, że Genially jest aplikacją bardzo atrakcyjną dla ucznia.. Ro­man­ty­cy nie prze­strze­ga­li re­gu­ły czy­sto­ści ga­tun­ków .Wszystkie te utwory to eposy.. Prawda i fikcja w utworach literackich.. Podmiot liryczny to prawdopodobnie sam poeta, który wiersz zadedykował żonie, ona jest więc adresatka refleksji..

Link do pełnej wersji prezentacji: 14, 2021Epika i liryka - prezentacja 1.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt