Liczba mieszkańców wsi gus

Pobierz

Po uwzględnieniu działających na obszarach wiejskich punktów aptecznych, liczba ludności wiejskiej przypadającej na aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny w 2013 roku wyniosła przeciętnie 4,7 tysiącaZ najnowszych danych GUS wynika, że w końcu czerwca 2018 r. ludności Polski liczyła 38413 tys. osób; w miastach mieszkało 23095 tys. osób (60 proc. populacji), na wsi 15318 tys.. Kobiety stanowiły prawie 52 proc. ogólnej liczby ludności Polski, na 100 mężczyzn przypada ich 107 (wśród ludności miejskiej 111, na wsi 101).Na wsi na 1 aptekę ogólnodostępną przypadało 7,7 tysiąca mieszkańców.. Oba opracowania dostępne są na stronie internetowej GUS.. Polska w OECD.. Ludność.. Miejscowość zamieszkuje 15,6% mieszkańców gminy.W Polsce według danych GUS żyje około 38,5 mln ludzi, z tego około 60% ludności mieszka w miastach.. Publikujemy pełne zestawienie liczby ludności we wszystkich gminach.GUS zwraca uwagę, że zmniejszanie się liczby ludności dotyczy miast.. W małych i średnich miastach mieszka 12,4 mln osób, natomiast w dużych i wielkich 10,7 mln.. Miejscowość zamieszkuje 12,6% mieszkańców gminy.Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 roku liczba ludności we wsi Bircza to 1 045 z czego 50,4% mieszkańców stanowią kobiety, a 49,6% ludności to mężczyźni.. Slajd 5: Europejskie Badanie Warunków Życia Ludności (EU-SILC)..

Nieco więcej jest mieszkańców wsi - 1.164 ...

W 2018 r. współczynnik dzietności wyniósł 1,43, co oznacza, że na 100 kobiet w wieku rozrodczym (15-49 lat) przypadało 143 urodzonych dzieci (w miastach - 142, na wsi - 145).).. Błąd względny prognozy wyniósł 0,17%.edycją opracowania zawierającego szczegółowe dane o liczbie i strukturze ludności Polski.. 23 dotycząca ludności według ekonomicznychLiczba ludności: 38 463 689: Udział Polski w populacji światowej: 0,545% (2012) Współczynnik urbanizacji: 61% (2008) Ludność według wieku 0 - 14 lat 15,5% (mężczyzn 2 964 995; kobiet 2 802 278) 15 - 64 lat 71,6% (mężczyzn 13 713 078; kobiet 13 845 251) ponad 64 lata 13,4% (mężczyzn 1 966 406; kobiet 3 190 911) Średni wiek W całej populacjiWedług Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 roku liczba ludności we wsi Kędzierzyn to 127 z czego 54,3% mieszkańców stanowią kobiety, a 45,7% ludności to mężczyźni.. W ogólnej liczbie ludności kobiety stanowią prawie 52 proc., a współczynnik feminizacji wynosi 107 (w miastach 111, a na wsi 101).Ile osób mieszka w miastach, a ile na wsi?. Slajd 4: Ku lepszemu życiu.. W 2019 r. stopa przyrostu rocznego na wsi wyniosła 0,04%, a ubytek w miastach sięgnął -0,15%.Liczbę ludności we wszystkich prezentowanych jednostkach wykazano na podstawie bilansu ludności według stanu w dniu 31.12.2012 r., na bazie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 r., w przeliczeniu na podział terytorialny obowiązujący od 01.01.2013 r. Wyjątek stanowi Tabl..

W miastach liczba mieszkańców zmniejszyła się o 34 tys. do 23033 tys. Slajd 3: GUS odebrał nagrodę RSA.

2.175.700 - tyle osób, według stanu na 31 marca 2011, mieszkało w województwie lubelskim.. Począwszy od edycji z 2017 r. publikacja ukazuje się wyłącznie w wersji elektronicznej.Ludność wg miejsca zamieszkania i płci w podziale na miasto i wieś: Ludność wg grup wieku i płci: Ludność w gminach bez miast na prawach powiatu i w miastach na prawach powiatu wg płci: Stopa bezrobocia rejestrowanego: Gęstość zaludnienia oraz wskaźniki: Turystyczne obiekty noclegowe wg rodzajówMiejscowość statystyczna.. Zobacz więcej danych GUS w opracowaniu "Ludności.Po pięciu latach spadku liczba ludności Polski wzrosła w 2017 r. o 0,6 tys. osiągając 38434 tys. mieszkańców- podał GUS.. Ludność zwiększyła się w pięciu województwach, z czego największy przyrost zanotowano w woj. pomorskim, a największy ubytek w woj. świętokrzyskim.. Najwięcej osób żyje w miastach w województwie Śląskim (77%), a najmniejGUS przedstawił cykliczny raport na temat ludności Polski w I półroczu 2020 roku.. Dane wg podziału administracyjnego na dzień 31 XII.. Jednocześnie nieznacznie, ale sukcesywnie rośnie liczba ludności zamieszkałej na obszarach wiejskich.Prognozy demograficzne często prezentują zmiany w skali województw lub powiatów..

Optymalna wielkość tego współczynnika ...Porównano liczby mieszkańców: w 2020 roku oraz w pierwszej połowie tego roku.

Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stan w dniu 30.06.2021) 3.. Publikacja.. Z informacji wynika, że w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zanotowano spadek ludności: Gdańsk 470 633 (spadek o 172 .Liczba mieszkańców Gdańska, Sopotu i Gdyni spadła, ale wzrosła liczba mieszkańców gmin ościennych.. W Polsce obecnie 60% osób (23,1 mln) mieszka w miastach, a 40% na wsi (15,3 mln).. Termin ankietyzacji wydłużony do 08.12.2021 r.Liczba ludności (01.01.2021) Gęstość zaludnienia [osoby/km²] (01.01.2021) Aleksandrów Kujawski: aleksandrowski: kujawsko-pomorskie: 723 12058 1668 Aleksandrów Łódzki: zgierski: łódzkie: 1382 21754 1574 Alwernia: chrzanowski: małopolskie: 376 Andrychów: wadowicki: małopolskie: 1033 19837 1920 Annopol: kraśnicki: lubelskie: 315 Augustów: augustowskiWedług Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 roku liczba ludności we wsi Kotulin to 1 204 z czego 51,0% mieszkańców stanowią kobiety, a 49,0% ludności to mężczyźni..

Tablica.21.08.2018 - Według stanu na 31 XII 2016 r. rzeczywista liczba ludności była wyższa od prognozowanej o 63,6 tys.

Slajd 2: VI edycja Olimpiady Statystycznej - znamy już wyniki etapu szkolnego.. Pozycja jest wydawana przez Główny Urząd Statystyczny od lat 70. ub. wieku w cyklach półrocznych (według stanu w dniu 30.06 oraz 31.12 każdego roku).. Archiwum Ludność.. Slajd 1: Informacja sygnalna - 30.11.2021.. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stan w dniu 30.06.2021) 15.10.2021.. Aspekty badania migracji wykorzystywane przy opracowywaniu bilansów ludności ".. Wynika z niego, że w końcu czerwca 2020 r. ludność Polski liczyła 38,35 mln osób, z czego w miastach mieszkało 23 mln osób (60 proc. populacji), a na wsi 15,35 mln.Bilanse ludności " oraz Migracje ludności..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt