Protokół przesłuchania świadka wypadku przy pracy

Pobierz

Przewodniczący .. 2.Protokół przesłuchania świadka sporządzony w związku z wypadkiem z dnia.. (wypadek przy pracy) (pieczęć adresowa pracodawcy) (miejscowość i data) Wyjaśnienie świadka sporządzone w związku z wypadkiem z dnia …………………….. r. Sporządzony dnia .. w Warszawie przez zespół powypadkowy w składzie: a) b)Dokument Protokół przesłuchania świadka w związku z wypadkiem przy pracy jest do pobrania w przedstawionym formacie.. Przesłuchanie świadka składa się z kilku etapów: sprawdzenia jego danych osobowych, udzielenia świadkowi niezbędnych pouczeń, fazy .Protokół przesłuchania świadka*) poszkodowanego*) w postępowaniu powypadkowym wypadku przy pracy (oznaczenie pracodawcy) (miejscowość i data) Zespół powypadkowy w składzie:Feb 11, 2022Protokół przesłuchania poszkodowanego w postępowaniu powypadkowym.. wypadki przy pracy, dokumentacja wypadkowa, szkolenia bhp, szkolenia bhp Katowice, szkolenia bhp Gliwice, usługi bhp, Created Date: 7/27/2017 8:55:25 AMProtokół powypadkowy zatwierdza pracodawca - nie później niż w ciągu 5 dni od dnia jego spo­rządzenia.. Przewodniczący ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2. Członek ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Przesłuchanie .. Zobacz wzór protokołu powypadkowego >>> Wyjaśnienia poszkodowanegoDefinicję wypadku przy pracy reguluje Ustawa z dnia 30 października 2002 roku.Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie, do którego doszło z powodu zewnętrznych czynników i doprowadziło do uszkodzenia ciała lub śmierci pracownika, w czasie wykonywania czynności służbowych oraz w drodze do pracy i w czasie powrotu z pracy do domu..

(miejscowość, data) (oznaczenie pracodawcy) Protokół wysłuchania świadka w postępowaniu powypadkowym.

Nowy wzór protokołu W nowym wzorze protokołu nie trzeba podawać:Aug 17, 2021Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy pobierz dokument Karta wypadku Karta wypadku pobierz dokument Karta statystyczna wypadku Karta statystyczna wypadku - wzór nadany rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. (Dz. U. Nr 218, poz. 1440) pobierz dokumentPrzesłuchanie świadka prowadzi organ procesowy, który go wezwał do złożenia zeznań w danej sprawie.. WZÓR PROTOKOŁU PRZESŁUCHANIA POSZKODOWANEGO W WYPADKU.. Niestety jego wzór, ani treść nie są określone przez przepisy.. Mając to na uwadze, aby ułatwić pracę zespołu powypadkowego, nasz ekspert opracował przykładowy dokument informacji świadka wypadku, gotowy do wypełnienia.Jan 23, 2022Chrońmy zdrowie podczas upałów!. (oznaczenie pracodawcy) (miejscowość i data) Zespół powypadkowy w składzie: 1.. (oznaczenie pracodawcy).. (miejscowość i data) Zespół powypadkowy powołany przez: w składzie następującym: a) (imię, nazwisko, stanowisko)Plik Protokół przesłuchania świadka w związku z wypadkiem przy pracy.doc na koncie użytkownika jku1 • folder Wypadek postępowanie • Data dodania: 2 lut 2011 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Taki dokument - informacje pozyskane od świadka wypadku - powinien zostać dołączony do protokołu powypadkowego..

Istnieje kilka ważnych zasad prowadzenia takiego przesłuchania, takich jak przykładowo konieczność zapewnienia świadkowi swobody wypowiedzi.

3.W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do treści protokołu powypadkowego (przez poszkodowanego lub członków rodziny zmarłego wskutek wypadku pracownika) albo gdy protokół ten nie odpowiada warunkom określonym w przepisach, pracodawca ma obowiązek zwrócenia niezatwierdzonego protokołu, w celu wyjaśnienia i uzupełnienia przez zespół powypadkowy.Protokół przesłuchania świadka sporządzony w związku z wypadkiem z dnia.. (wypadek przy pracy) (pieczęć adresowa pracodawcy) (miejscowość i data) Wyjaśnienie świadka sporządzone w związku z wypadkiem z dnia …………………….. r. Sporządzony dnia .. w Warszawie przez zespół powypadkowy w składzie: a) b)Protokół przesłuchania świadka nr., sporządzony w związku z wypadkiem z dnia.. (wypadek przy pracy) Author "Szkolenia bhp w firmie" Last modified by: FK Created Date: 7/13/2005 12:38:00 PM Company: Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" sp.. Obowiązkiem pracodawcy jest sporządzenie protokołu .May 28, 2022Protokół z przesłuchania świadka (sporządza zespół powypadkowy w 5 egzemplarzach, każdy w oryginale, lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem..

Pierwsze stanowisko reprezentowane głównie przez psychologów wyraża się w dążeniu do wyeliminowania organów Policji z czynności przesłuchania.

Zespół powypadkowy powołany w dniu .. r. przez .. w składzie:Protokół przesłuchania świadka*)poszkodowanego*) w postępowaniu powypadkowym.. (oznaczenie pracodawcy) (miejscowość i data) Zespół powypadkowy w składzie: 1.. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść, aktualność oraz zastosowanie prezentowanego dokumentu.. Z uwagi na występujące w naszym kraju upały Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko zwraca się do pracodawców o zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz podjęcie działań w celu złagodzenia skutków narażenia pracowników na wysokie temperatury.Jun 4, 2021świadków wypadku, 92 (Poz. 16 w: Wzór nr 5.. W razie jakichkolwiek uwag do prezentowanych treści prosimy o kontakt.Protokół przesłuchania świadka *) poszkodowanego*) w postępowaniu powypadkowym ……………………………………… ………………………………………….. Wyjaśnienia poszkodowanego w postępowaniu powypadkowym.. Protokół przesłuchania .Możliwość dokonywania czynności przesłuchania nieletniego świadka przez funkcjonariuszy Policji jest dyskusyjna, spotkać można dwa rozbieżne stanowiska w tej kwestii..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt