Arkusz balladyna odpowiedzi

Pobierz

Warto, by nasi uczniowie jeszcze raz przypomnieli sobie ten tekst literacki.. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.. Strona 3 z 16 MPOP-P2_100Zestaw: "052 Balladyna - Juliusz Słowacki 3".. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.. 10.Egzamin ósmoklasisty - Dziady II - powtórzenie (arkusz+odpowiedzi) Publikacja: 28 kwietnia 2020 r. OKE w Jaworznie.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Sprawdź, czy na kolejno ponumerowanych 16 stronachsą wydrukowane 22 zadania.. Rozwiązanie BAA Zadanie 9.. Bohater szlachetny w "Balladynie": popełnia samobójstwo.. skazany jest na klęskę.. Arkusz z język angielskiego.. Pomyłki przekreślaj.. TEST SPRAWDZAJĄCY ZNAJOMOŚĆ TREŚCI LEKTURY "BALLADYNA" W każdym zadaniu zaznacz poprawną odpowiedź.. Przeżycia Winicjusza patrzącego na zmagania Liga opisują słowa A. przechylił w tył swą bladą jak płótno twarz.. Tworzenie wypowiedzi.. Gopło 2.. Popiel III 4.Odpowiedzi i arkusze sprawdzisz tutaj Zad.. Nagranie z języka angielskiego.. Egzamin z matematyki W arkuszu z matematyki będziesz mieć do rozwiązania 15 zadań zamkniętych i 4 zadania otwarte: w zadaniach zamkniętych będziesz musiał/a wybrać właściwą odpowiedź, co wcale nie będzie takie łatwe, gdyż będą to zarówno zadania wielokrotnego .May 24, 2022May 24, 2022 Kim w przeszłości był pustelnik?. Rozwiązania zadań: 1, 6-8, 1213, , 17, 21 oraz 22 , zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach w arkuszu egzaminacyjnym..

Zaznacz trzy dobre odpowiedzi.

Sędzia dba o dobre samopoczucie gości m.in. pozwalając na nieporządek przy śniadaniu - choć sam tego nie pochwalał, zezwalał na to, bo wiedział, że odpowiada to jego gościom.Poprawna odpowiedź Liczba punktów Zasady przyznawania punktów 2. a) Skierka podziwia Goplanę, uważa, że jest piękna.. Arkusz z języka rosyjskiego.. Nagranie z języka rosyjskiego.Przenoś odpowiedzi na kartę uważnie, aby nie popełnić błędu.. B. pokorny i gotowy na śmierć.. 10.May 24, 2022udostępniamy materiały ćwiczeniowe do egzaminu ósmoklasisty.. Kim był w przeszłości Pustelnik?. Na tej stronie i na karcie odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wpisz swój kod, numer PESEL i przyklej naklejkę z kodem.Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.. Przenoś odpowiedzi na kartę uważnie, aby nie popełnić błędu.Instrukcja dla ucznia 1.. Sługa Goplany, którego zadaniem było zatrzymać Kirkora, to A. C.W każdym zadaniu poprawna jest zawszetylko jedna odpowiedź.. Rozwiązania zadań:4-7, 8.2,9,10,14, 17oraz18, zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach w arkuszu egzaminacyjnym.. b) Skierka w swoich wypowiedziach opisuje wygląd królowej Gopła, a Chochlik zwraca uwagę na postępowanie/zachowanie Goplany.Mar 1, 2021W arkuszu znajdują się różne typy zadań.. C. zerwał się jakby sparzony żywym ogniem.. Koło jakiego jeziora znajdowała się chata pustelnika?.

pkt - podanie dwóch poprawnych odpowiedzi.

Wymagania szczegółoweODPOWIEDZ[ DO ZADAÚ ZAMIESZCZONYCH W ARKUSZU NR 5 o o X O o o 0 o O N a) N o o o E c: o c: o o N o o o o o E. o o o o 0 o N N 0 N 0 o O N N N N o E o o -a o a; 02 o o E o o O o o z: c:2. władcą 3.. P F Zadanie 3.. Dziady II - ćwiczenia, zadania, analiza okładki, pisanie zaproszenia.. A. zamordowanie Aliny B. zlecenie zabicia Pustelnika C. zabicie Kirkora D. otrucie ojca Zadanie 4.. Sprawdź, czy na kolejno ponumerowanych 16 stronachjest wydrukowanych 20 zadań.. Rozwiązania zadań 2, 3b, 4, 7, 9, 14, 20 i 21 zapisz czytelnie i starannie w miejscach wyznaczonych w arkuszu.. Jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zamaluj właściwą odpowiedź: A1 A2 A3 B1 B2 B3 8.. Arkusz z języka polskiego.. Ewentualny .. Na tej stronie oraz na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i przyklej naklejkę z kodem.. B. Siemiomysłem I.. Na przykład, jeśli wybierzesz odpowiedź B3, w której B oznacza dokończenie zdania, a 3 - jego uzasadnienie, zamaluj kratkę z wybraną literą i cyfrą: 7.. Balladyna podjęła działania, by uchronić matkę przed śmiercią.. zostaje wynagrodzony.. Arkusz z matematyki.. ginie rażony gromem.. 4.Rozgrywkę wygrała Balladyna, ponieważ zabiła swoją siostrę Alinę.. 0 pkt - odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.. 5.Wśród wymienionych poniżej wybierz cechy, o których jest mowa w tekście..

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl.

Zadanie 14.. Rozwiązania zadań 1, 3a, 5, 6, 8, 10-13 i 16-19 zaznacz na karcie odpowiedzi.. Królem, ojcem Kirkora.. (0-1)Pytania i odpowiedzi do lektury Balladyna ( 74) Poniżej znajdziesz listę pytań z lektury Balladyna, które mogą Ci się przydać do powtórki.. 2.Pustelnik był tak naprawdę Popielem III, ale jego brat Popiel IV odebrał mu władzę.. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny z wypracowaniem zawiera 16 stron.. (0-2) Wymaganie ogólne III.. Wiemy, że powtórki są bardzo ważne!. Nagranie z języka włoskiego.. Odpowiadaj tylko własnymi słowami, chyba że w zadaniu polecono inaczej.. Na tej stronie i na karcie odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wpisz swój kod, numer PESEL i przyklej naklejkę z kodem.. dokładność cierpliwość rozrzutność niepewność niezdecydowanie odpowiedzialność 15.1. Podaj autora i tytuł utworu, z którego pochodzi cytat.Odpowiedzi: 1.Gopło.. 3.Matka Aliny i Balladyny.. Odpowiedzi na stronach 1-8 https .May 24, 2022Juliusz Słowacki- Balladyna Wiersze wybranych poetów.. D. wyrwał się krótki okrzyk zdumienia.. Odpowiadaj tylko własnymi słowami, chyba że w zadaniu polecono inaczej.. Poznawanie podstawowych zasad retoryki, w szczególności argumentowania [.].. 6.Korona Lecha została zakopana przez Pustelnika w lesie.Jun 15, 2020Dokończ zdanie.. (0-1) Odnosząc się do całego utworu Balladyna, wskaż tę zbrodnię, której tytułowa bohaterka nie popełniła..

(0-1)2 pkt - podanie trzech poprawnych odpowiedzi.

Sprawdź, czy do arkusza jest dołączona karta odpowiedzi.. C. Mieszkiem III.. Kto upomina Balladynę, że w państwie prawa za śmierć płaci się śmiercią?W każdym zadaniu poprawna jest zawsze tylko jedna odpowiedź.. Chochlik czuje do królowej niechęć, ponieważ ciągle zleca mu różne prace, nazywa ją za to wiedźmą, jędzą..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt