Informacja gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej chomikuj

Pobierz

Adekwatnie do sytuacji reaguje na smutek, płacz, radość osób z otoczenia.. Radzi sobie samodzielnie w różnych sytuacjach.. Adekwatnie do sytuacji reaguje na smutek, płacz, radość osób z otoczenia.. Zawsze bez lęku rozstaje się z mamą.. Dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia życzliwość i troskę w stosunku do świata przyrody.Informacja o gotowości szkolnej dziecka z trudnościami.. Umiejętności społecznych i odporności emocjonalnej : a) mocne strony dziecka - Stara stosować się do norm społecznych, uczy się współpracy z dziećmi .1) mocne strony dziecka: stosuje się do norm społecznych, podporządkowuje się poleceniom dorosłych, współpracuje z rówieśnikami podczas zajęć i zabaw w grupie, dzieli się zabawkami z innymi dziećmi, nie jest agresywne; spokojnie rozstaje się z opiekunem przed zajęciami, wie jak się zachować w miejscu publicznym; Emocjonalny obszar rozwoju dziecka: 1) mocne strony dziecka: panuje nad swoimi emocjami, przeżywa je w sposób akceptowalny dla innych.. Opanowanie wymagań określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego w obszarze: 1.1) Mocne strony dziecka: Panuje nad swoimi emocjami, przeżywa je w sposób akceptowalny dla innych.. (pieczęć przedszkola / szkoły) INFORMACJA O GOTOWOŚCI DZIECKA DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ.. Opanowanie wymagań określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego w obszarze: 1..

Informacja o stanie przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

pieczęć przedszkola/szkoły/innej formy wychowania przedszkolnego INFORMACJA O GOTOWOŚCI DZIECKA DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Imię i nazwisko dziecka Rok szkolny Forma wychowania przedszkolnego Informacja o stanie przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej I..

Imię i nazwisko dziecka: Rok szkolny: 2017/2018.

Podejmuje samodzielne decyzje dotyczące swoich działań, wyborów.. Opanowanie wymagań określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego w obszarze: 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt