Postanowienia traktatu wersalskiego klasa 7

Pobierz

POSTANOWIENIA TRAKTATU WERSALSKIEGO WOBEC NIEMIEC.. Proszę o przeczytanie tematu w części podręcznika do historii dla kl. 7 na str. 188 -191 3.. -zobowiązania do wypłaty odszkodowań.. Postacie historyczne: Mustafa Kemal Ataturk, Franklin Delano Roosevelt.. 3.Polityka wewnętrzna i zagraniczna Adolfa Hitlera.. Wszelkie inne statki wojenne, o ile niniejszy Traktat inaczej nie zarządzi, muszą być stawione do rezerwy, albo otrzymać przeznaczenie handlowe.. Zagłębie Saary - plebiscyt 3.. Rewolucje w Rosji - rewolucja lutowa - okres dwuwładzy w Rosji - stronnictwa polityczne w Rosji - rola Niemiec we wzmocnieniu ugrupowania bolszewików w RosjiStulecie Traktatu wersalskiego.. 1.Alzacja i Lotaryngia do Francji 2.Zagłębie Saary - plebiscyt 3.Utworzono strefę zdemilitaryzowaną - Nadrenię 4.Płn.. -zakaz posiadania lotnictwa i okrętów podwodnych.. Klasa VII A przysyła zadanie - 07 maja .Postanowienia w sprawie Niemiec: -oddanie Francji Alzacji i Lotaryngii.. Alzacja i Lotaryngia do Francji 2.. My flat is on .. last floor and I have a great view of .. Eiffel Tower.Postanowienia traktatu wersalskiego: - wypłacenie wysokich odszkodowań wojennych Anglii, Belgii i Francji - liczebność armii niemieckiej nie mogła przekroczyć 100 tysięcy żołnierzy - demilitaryzacja Nadrenii - Niemcy stracili wszystkie swoje kolonie - Francja odzyskała Alzację i Lotaryngię - Niemcy zostały zmuszone do rezygnacji z lotnictwa wojskowego, artylerii i marynarki wojennejKlasa VII a, historia K. Biała emat: ształtowanie się g ranicy zachodniej i południowej ( podręcznik str. 230- 233) Analizując ten temat należy przypomnieć postanowienia traktatu wersalskiego ( inaczej konferencji paryskiej), na której zapadły decyzje dotyczące zachodniej granicy Polski.Postanowienia traktatu wersalskiego: *uznanie Niemiec za winne wybuchu wojny i w związku z tym obciążenie ich obowiązkiem płacenia olbrzymich kontrybucji *zakaz wprowadzenia obowiązku powszechnej służby wojskowej, przy możliwości utrzymywania 100 tys. żołnierzy zawodowych, oraz zakaz budowy czołgów, samolotów i łodzi podwodnych * odebrano Niemcom wszystkie kolonie (przejęły je głównie Wielka Brytania i Francja bezpośrednio lub jako mandaty Ligi Narodów) *Francja ..

... małego traktatu wersalskiego.

Postanowienia w sprawie Polski: -ogłoszenie plebiscytu na .Z podręcznika proszę przeczytać temat ze str. 210-213.. - Niemcy mają zakaz posiadania lotnictwa, łodzi podwodnych oraz broni pancernej.. Utworzono strefę zdemilitaryzowaną - Nadrenię 4.. -ograniczenie liczebności armii do 100 tys,zawodowych żołnierzy.. Pomorze Gd., Wielkopolska i część G. Śląska do Polski 7.HISTORIA KLASA 7.. Powyższe zagadnienia .Powstanie i funkcjonowanie państw totalitarnych.. Traktat ustalił granice międzypaństwowe i wprowadził nowy.. HISTORIA KLASA 8. jak się uczyć .. - postanowienia traktatu wersalskiego w sprawie Niemiec (P), - cele istnienia i główne słabości Ligi Narodów (P), - postanowienia układów w Rapallo i Locarno (P), - przyczyny wielkiego kryzysu gospodarczego (P).POSTANOWIENIA TRAKTATU WERSALSKIEGO WOBEC.. 4) Jakie były konsekwencje układu monachijskiego?. - Francja odzyskała Alzację i Lotaryngię.Postanowienia traktatu wersalskiego w sprawie Niemiec: Utrata Alzacji i Lotaryngii przez Niemcy na rzecz Francji;− poznam wydarzenia: 1919 r. - podpisanie traktatu wersalskiego, - powstanie Ligi Narodów, 1925 r. -konferencja w Locarno, 1929 r. - początek wielkiego kryzysu gospodarczego, 1933 r. - ogłoszenie New Deal w USA, − dowiem się kim był Franklin Delano Roosevelt Wymień postanowienie traktatu wersalskiego 1918 r. - Na mocy traktatu wersalskiego w 1918 roku ustalono, że: Francja - Pytania i odpowiedzi - HistoriaPostanowienia traktatu wersalskiego jeszcze przed podpisaniem były kwestionowane przez stronę niemiecką, jako krzywdzące i niewykonalne..

Traktat wersalskiPostanowienia Traktatu wersalskiego - 28 czerwca 1919r.

Zatwierdzono niepodległość Polski 6.. Wobec postanowień traktatu dotyczących skali odszkodowań wojennych nałożonych na Niemcy (których spłacanie powinno było zakończyć się ostatecznie w 1983 roku, faktycznie jednak trwało do roku .7.. - Na kilkanaście lat stworzył pewien porządek europejski, ale .Omówisz zniszczenia i straty po I wojnie światowej.. konferencja paryska i traktat wersalski Zasób zawiera obraz autorstwa Williama Orpena przedstawiający podpisanie traktatu w Sali Lustrzanej w Wersalu.traktat wersalski - traktat pokojowy podpisany 28 VI 1919 r. przez zwycięskie w I wojnie światowej państwa Ententy i pokonane Niemcy; Niemcy zostały uznane winnymi wybuchowi I wojny światowej i obciążone reparacjami wojennymi; ponadto traktat nakazywał Niemcom zwrot Wielkopolski i Pomorza Gdańskiego Polsce, Alzacji i Lotaryngii Francji, okręgów Eupen i Malmedy Belgii, pozbawiał .Przywódca III Rzeszy Adolf Hitler łamał postanowienia traktatu wersalskiego poprzez: - Rozbudowę armii oraz przemysłuOto postanowienia Traktatu Wersalskiego: - Niemcy spłacą odszkodowanie wojenne w ciągu 30 lat.. Przyznał on Polsce: Wielkopolskę, tereny zajęte przez powstańców oraz miasta.. Zagadnienia, które należy znać po tej lekcji (nie trzeba ich opisywać!. Ustalisz dlaczego powołano Ligę Narodów (1920 roku)Wszedł w życie w styczniu 1920 roku..

Uczestników i postanowienia paktu reńskiego - Locarno - 1925r.

(she/be/hotel) before.W skład ich nie powinien wchodzić żaden statek podwodny.. Utrata Alzacji i Lotaryngii Demilitaryzacja Nadrenii Utrata kolonii Pozbawienie armii niemieckiej lotnictwa i floty wojennej Konieczność zapłaty odszkodowań wojennych Państwa, w których rozwinęły się rządy autorytarne: Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Austrii,Postanowienia Traktatu wersalskiego - 28 czerwca 1919 r. 1.. 2.Gospodarcze i społeczne skutki I wojny światowej.. Wykonajcie poniższe zadania (w zeszycie przedmiotowym): A. Wymień postanowienia traktatu wersalskiego w sprawie: Niemiec PolskiHistoria, klasa 7 Przykładowe pytania do sprawdzianu wiedzy i umiejętności na zakończenie .. Wymień najważniejsze postanowienia traktatu wersalskiego wobec Niemiec 3.. Zapamiętasz znaczenie nowych terminów - Wielka Czwórka, demilitaryzacja Nadrenii, mały traktat wersalski.. Traktat wersalski notatka.. 100 lat temu, 28 czerwca 1919 roku, podpisano Traktat wersalski kończący I wojnę światową.. Dowiesz się kto i kiedy i gdzie ustalił nowy porządek po I wojnie światowej.. wymienia państwa totalitarne; zna przywódców państw totalitarnych; wymienia przynajmniej jedno postanowienie traktatu wersalskiego; podaje cechy państw totalitarnych na przykładzie ZSRR, III Rzeszy; wymienia społeczne, polityczne i gospodarcze skutki I wojny światowej; wymienia państwa osi opisuje życie codzienne w państwach totalitarnych; wskazuje różnice pomiędzy państwami totalitarnymi; omawia postanowienia traktatu .7..

): 1) W jaki sposób Niemcy łamali postanowienia traktatu wersalskiego?

4.Oceń wprowadzenie stanu wojennego 3) Czym była oś Berlin-Rzym-Tokio?. Szlezwig do Danii 5.Zatwierdzono niepodległość Polski 6.Pomorze Gd., Wielkopolska i część G. Śląska do Polski 7.Na części G. Śląska, Powiślu .- koniec walk i podpisanie traktatu wersalskiego (1919) - skutki I wojny światowej - postanowienia traktatu wersalskiego w sprawie Niemiec 5.. Poznasz nowe granice po I wojnie światowej.. - Niemcy zostaną pozbawieni obowiązku służby wojskowej - 100 armia (Reiswera) do pilnowania porządku wewnętrznego.. 28 czerwca 1919 r. odbyła się oficjalna ceremonia podpisania traktatu wersalskiego.. -o przynależności Saary decydował plebiscyt..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt