Sprawozdanie z trwałości projektu rpo świętokrzyskie

Pobierz

Instytucja, która udzieliła wsparcia, w okresie trwałości będzie też mogła przeprowadzić kontrolę projektu.WZP / RPO / Realizacja projektów - 2014 / Trwałość projektu / Trwałość projektu.. Zapisane lub opublikowane sprawozdanie dostępne jest w zakładce "Lista sprawozdań".. Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię dokument: Instytucja publikująca dokument.. Sprawozdanie powinno objąć okres od dnia zakończenia realizacji projektu do 31.12.2017 r.rpo-swietokrzyskie.pl - Serwisy Regionalnego Programu .Sprawozdawczość.. Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 i z budżetu województwa świętokrzyskiego.Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Herb Województwa ŚwiętokrzyskiegoSprawozdawczość W przypadku gdy twój projekt podlega zasadzie trwałości, jesteś również zobowiązany do sporządzania sprawozdań lub oświadczeń i przekazywania ich do instytucji która udzieliła ci wsparcia.. Informacja w sprawie wypełniania i przekazywania Sprawozdania w zakresie monitorowania trwałości projektu oraz obszarów szczególnego ryzyka, zwanego również Ankietą trwałości - dla projektów zrealizowanych w ramach RPO WM .II..

Wzór Sprawozdania z trwałości projektu (17.02.2014) 2.

W okresie trwałości masz obowiązek sporządzania sprawozdań.. Rodzaj pliku : pdf.. Okres trwałości liczony jest od daty płatności końcowej .Sprawozdawczość Jeżeli Twój projekt podlega zasadzie trwałości masz obowiązek sporządzania sprawozdań lub oświadczeń.. Instytucja, która udzieliła wsparcia, w okresie trwałości będzie też mogła przeprowadzić kontrolę projektu.Wytyczne określają ogólne zasady w zakresie monitorowania projektów w okresie trwałości realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014- 2020) i są skierowane do Instytucji uczestniczących w realizacji RPO WM 2014-2020 do stosowane przez nie oraz stosowane przez .Pierwsze sprawozdanie przesyłasz na wezwanie Instytucji po upływie roku od daty przekazania płatności końcowej/ zatwierdzenia wniosku o płatność.. Po wezwaniu przez Opiekuna projektu przydzielonego Ci na okres trwałości masz 14 dni na przygotowanie i złożenie sprawozdania lub dodatkowego oświadczenia.Oznacza to, że projekt w ciągu 3 lub 5 lat od zakończenia realizacji nie zostanie poddany tzw. zasadniczym modyfikacjom.. Na specjalnym formularzu należy przygotować sprawozdanie, które zawiera informacje o podejmowanych działaniach, osiągniętych efektach oraz ponoszonych .Zapraszamy na webinarium dotyczące konkursu na projekty "żłobkowe" RPO!.

Sprawozdanie z trwałości projektu oraz aktualizacja dokumentów.

Przez cały okres realizacji projektu powinieneś systematycznie informować o czynionych postępach instytucję z której uzyskałeś wsparcia.. Na ich podstawie określa się czy została zachowana trwałość projektu.Sprawozdawczość, rozliczenie projektu.. Sprawozdanie z trwałości projektu za rok 2015 .WZP / RPO / Realizacja projektów - 2014 / Trwałość projektu / Trwałość projektu.. W trakcie wypełniania formularza dodane treści są zapisywane przez system każdorazowo przy użyciuInformacja dla beneficjentów, których projekty znajdują się w okresie trwałości!. Bardziej szczegółowoSprawozdanie z trwałości projektu za 2015 rok z dnia 9.03.2016 r. Sprawozdanie z trwałości projektu za 2016 rok z dnia 10.03.2017 r. Sprawozdanie z trwałości projektu za 2017 rok z dnia 23.03.2018 r. Sprawozdanie z trwałości projektu za 2018 rok z dnia 15.03.2019 r. Beneficjent złożył do IZ RPO WZ sprawozdania z trwałości projektuKomitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (KM RPOWŚ 2014-2020) działa jako niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020 i przez nią jest ustanawiany.. Jeżeli Twój projekt podlega zasadzie trwałości masz obowiązek sporządzania sprawozdań lub oświadczeń..

Wzór Sprawozdania z trwałości projektu.

.SPRAWOZDANIE Z TRWAŁOŚCI PROJEKTU.. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 16 czerwca 2010 r. ustanawiającegoSprawozdawczość.. Opublikowano: 2014-12-01.. 2013-02-18. pobierz.. Sprawozdanie z zachowania trwałości projektu EFRR.. Na ich podstawie określane będzie, czy została zachowana trwałość projektu.. SPRAWOZDANIE Z TRWAŁOŚCI PROJEKTU zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Szczecin, luty 2014 r. UWAGA: Pytania w sprawozdaniu dotyczą .. Wzór zasad realizacji projektu własnego dla X Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020.. Wzór umowy o dofinansowanie projektu z EFRR Działanie 3.3 "Innowacje w MŚP" .Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje o obowiązku składania Sprawozdania z zachowania trwałości projektów realizowanych w ramach RPO WM na lata 2014-2020, dla projektów których okres realizacji już się zakończył.. Wszystkie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego [RR] Śląskie Centrum Przedsiębiorczości [SCP] Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach [WUP] Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego .Instrukcja wypełniania formularza SPRAWOZDANIE Z ZACHOWANIA TRWAŁOŚCI w module Ankiety Trwałości w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFSOkres trwałości projektu standardowo wynosi 5 lat, natomiast dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw jest to okres3 lat..

Sprawozdanie z zachowania trwałości projektu EFRR.

Na ich podstawie określane będzie, czy została zachowana trwałość projektu.. W trakcie szkolenia omówiony zostanie aktualny konkurs RPOWŚ 2014 - 2020, pozwalający na tworzenie nowych miejsc .Instrukcja wypełniania sprawozdania z zachowania trwałości projektu 9.1.. W związku z powyższym, IZ RPO WZ wprowadziła nowy obowiązek dla Beneficjentów w postaci: Sprawozdania dotyczącego trwałości projektu zrealizowanego w ramach RPO WZ na lata 2007-2013.sprawozdanie z trwałości projektu" w menu "Sprawozdanie z trwałości projektu" na stronie głównej Serwisu Beneficjenta.. Wytyczne do monitoringu i kontroli trwałości projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.. 2 grudnia 2021.. Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ zaprasza na bezpłatne webinarium, dotyczące tworzenia projektów z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.. KONTROLA TRWAŁOŚCI PROJEKTU NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU Beneficjent jest zobowiązany poddać się kontroli trwałości projektu w okresie 3 lub 5 lat liczonych od dnia zakończenia realizacji projektu pod kątem przestrzegania art. 57 pkt..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt