Słownictwo i frazeologia sprawdzian odpowiedzi

Pobierz

(0-2)I. ROZWINIĘCIE TEMATU Za rozwinięcie tematu można uzyskać maksymalnie 26 punktów.. (0-1) Obszar standardów Opis wymagań .. (słownictwo i frazeologia), fleksyjnych; 3 p.SRL FRAZEOLOGIA TWR 1 0 11 fiszek Monika1980.. mina b)………………….oczy c)……………….prawda d)………………….łzy e)………………….słowaSłowotwórstwo - pytania i odpowiedzi Na jakie grupy można podzielić pod względem słowotwórczym wyrazy: dom, biel, ściana, podskok, narożnik, miednica, imadło, świniobicie, podjechać, konkretny, filiżanka, wodoodporny?. Pytanie Odpowiedź;1 KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Język polski Poziom rozszerzony Listopad 2013 W niniejszym schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe poprawne odpowiedzi.. Oceniając pracęucznia, należy stosowaćpunktacjęz modelu.Egzamin maturalny z języka białoruskiego Kryteria oceniania odpowiedzi - poziom rozszerzony 2 Obszar standardów Opis wymagań Tworzenie informacji .. a) w słowniku frazeologicznym b) w słowniku etymologicznym c) w słowniku wyrazów obcych d) w żadnym z nich Odp.. Porównaj obrazy życia ludzkiego przedstawione w podanych fragmentach.. 1) Nie tylko jedzenie bywa słodkie, gorzkie, słone bądź kwaśne.. - język w całej pracy komunikatywny, poprawna fleksja, w większości poprawne: składnia, słownictwo, frazeologia, 4 p.. Koń, 4. .. dostrzega zróżnicowanie słownictwa, w tym rozpoznaje słownictwo o ograniczonym zasięgu II.2.6) rozpoznaje słownictwo neutralne i wartościujące, rozumie ich funkcje w tekście II.3.7) rozumie, na czym polega etykieta językowa ..

Model zawiera przewidywane odpowiedzi.

Uwaga: je .Egzamin maturalny z języka polskiego Kryteria oceniania odpowiedzi - poziom rozszerzony 2 .. poprawne: słownictwo, frazeologia, fleksja, 8 p. język w całej pracy komunikatywny, poprawne: składnia, słownictwo, frazeologia i fleksja, 6 p. język w całej pracy komunikatywny, poprawna fleksja, w większości poprawne: .MODELE ODPOWIEDZI I SCHEMATY OCENIANIA ARKUSZA I Zadanie sprawdzające rozumienie czytanego tekstu Dzikie słówka.. Idealne poza domem - wydrukuj swoje słówka: jako poręczną listę jako fiszki do wycięcia Funkcja dostępna tylko dla użytkowników premium.. Odkrycie zasady zestawienia tekstów, np.: 1 p. teksty z różnych epok o podobnym temacie.. Do podanych terminów dostosuj słowniki, w jakich znajdziesz je jako hasła.. Odpowiedzi ucznia mogąprzybieraćróżnąformęjęzykową, ale ich sens musi byćsynonimiczny wobec modelu.. 2.Odpowiedzi: 1.. 8 Wystarczające słownictwo, poprawna frazeologia, .Nr zadania Odpowiedzi Maks. liczba punktów Punkty cząstkowe 1 - antytetyczność - ironia - technika "persony" - moralizm 10 Technika lirycznego monologu dramatycznego Technika "persony" poetyckiej Mówiący bohater jest kimś zupełnie innym niż autor.. (0-1) Korzystanie z informacji Przetworzenie informacji, wyodrębnienie cech opisywanych zjawiskEGZAMIN MATURALNY ..

2SRL frazeologia frazy 0 56 fiszek Monika1980.

Poniższe frazeologizmy przyporządkuj odpowiednim źródłom (według ich pochodzenia).. poprawne składnia, słownictwo i frazeologia, 3 p. język w pracy komunikatywny mimo błędów składniowych, słownikowych, frazeologicznych i fleksyjnych.. Współczesne znaczenie zupełnie nie przystaje do kontekstu zdania.8.. Ryba, 2.. Uwaga: Za pełną odpowiedź przyznaje się maksymalną .Egzamin maturalny z j .. - odpowiedź niepełna lub błędna albo brak odpowiedzi.. aktywuj konto premium przykładowy wydruk.. Słownictwo metaforyczne - (wrażliwe) elektroniczne serce, elektroniczne ja, świat zamknięty w pudełku.. Pod względem budowy ogół wyrazów możemy podzielić na wyrazy proste oraz formacje słowotwórcze.Poprawna odpowiedź: Słownictwo specjalistyczne - zachowania obsesyjne, natręctwa.. − język w całej pracy komunikatywny, poprawne: składnia, słownictwo, frazeologia .Podręcznik szkolny Słownictwo i frazeologia w ćwiczeniach - sprawdź opinie i opis produktu.. aktywuj konto premium przykładowy wydruk.. Mówiący bohater reprezentuje autora (jest jego maską).. Porównaj konwencje literackie podanych tekstów.. - za poprawne określenie dwóch środków językowych i zilustrowanie obu przykładami z tekstu.. 4.KLUCZ ODPOWIEDZI I KARTOTEKA TESTU JP8/0A - Test na wejście Wersja A Nr zadania 1.. - język w pracy komunikatywny mimo błędów składniowych, leksykalnych (słownictwo .Korzystanie z informacji Rozpoznanie środków językowych pełniących określoną funkcję Przykładowa odpowiedź: - słownictwo oceniające (imponująca, bazgroły) - zdanie pytające (Tylko skąd laik ma wiedzieć, które hasło należy do jakiej kategorii?).

Klucz punktowania odpowiedzi - poziom rozszerzony 4 Temat 2.

Do podanych rzeczowników dobierz wymienione określenia smaków tak, by powstały związki frazeologiczne o znaczeniu przenośnym a)………………….. Odpowiedzi zdającego mogą przybierać różną formę językową, ale ich sens musi być synonimiczny wobec modelu.Oceniając pracę zdającego, należy stosować punktację z modelu.. graj sprawdź się .. Do podanych wyrazów dopisz po jednym synonimie i antonimie.. Idealne poza domem - wydrukuj swoje słówka: jako poręczną listę jako fiszki do wycięcia Funkcja dostępna tylko dla użytkowników premium.. W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 .. - za poprawne sklasyfikowanie słownictwa Zadanie 6.. Temat 1. a) gruby-……………,………………….. b) małomówny .Odpowiedzi Podaj nazwy zwierząt, jakie powinny znaleźć się w poniższych frazeologizmach: być nadąsanym, kapryśnym - mieć muchy w nosie nudzić się, nie mieć nic do roboty - zbijać bąki być skąpym, niechętnie wydawać pieniące - mieć węża w kieszeni patrzyć się bezmyślnie, bez zrozumienia - patrzeć jak ciele na malowane wrotaOdpowiedzi: 1. czytać - czytelnik, czytelnia grzeczny - grzeczność, grzecznie mądry - mądrala, mądrze pływać - podpływać, pływalnia pisać - przepisać, pisanie 2. rybak - ryba bielutki - biały śnieżynka - śnieg płotek - płot nauczycielka - nauczyciel licznik - liczyć stolarz - stół podskórny - pod skórą wyścigówka - wyścig poetycki - poeta 3..

Bogate i zróżnicowane słownictwo i poprawna frazeologia, swobodny i żywy styl.

Określając sytuację dramatyczną i sposób jej budowania, odpowiedz na pytanie, jaką rolę odgrywają w tekście nawiązania do twórczości Adama Mickiewicza i tradycji .. słownictwo, frazeologia, fleksja, 8 p.. Np. nić Ariadny - mitologia a) jabłko niezgody, b) męki Tantala, c) mieć cały dom na głowie, d) syn marnotrawny, e) umywać ręce, f) patrzeć wilkiem, g) jaki pan, taki kram, h) walczyć z wiatrakami, i) egipskie ciemności, j) być albo nie być20 lutego, 2015 No Comments Słownicwo, frazeologia, semantyka Pytania i odpowiedzi redakcja 1.. Model zawiera przewidywane odpowiedzi.. Kaczce (gęsi), 8.. Zwró ć uwagę na kreację osoby mówiącej oraz funkcję motywów czasu i natury.. Pytanie Odpowiedź;a) jest pretekstem do rozważań, b) odarty z boskiej proweniencji, c) ukazany w sytuacjach podkreślających jego słabości, d) ukazany w realiach świata współczesnego, e) ukazany w zmieniających się zachowaniach, f) ukazany jako ucieleśnienie przemocy, g) słownictwo nacechowane negatywnie, h) ironia, i) kontrast, j) poetyka eseju (np. …MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA I Zadanie sprawdzające rozumienie czytanego tekstu Magia języka.. Zobacz inne Podręczniki szkolne, najtańsze i najlepsze oferty.KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM .. anaforyczne powtórzenie słowa "niech" podkreślające wolę żegnającego się ze światem, i) metafory uwypuklające znaczenie poezji, podkreślające jej siłę ("aż was, zjadacze chleba w anio- .. poprawne: składnia, słownictwo, frazeologia i fleksja (6 pkt) język w .. związki frazeologiczne język polski słownik frazeologiczny test wiedzy sprawdzanie wiedzy frazeologia test konkurs konkurs szkolny sprawdzian konkurs biblioteczny quiz konkurs frazeologiczny gotowiec arkusz pyta .EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 J .. 0 p.. 1 p.Korzystanie z informacji Wyodrębnianie tezy (głównej myśli) całego tekstu Poprawna odpowiedź: Prawdziwa miłość jest tak trudna i jest jej tak mało, dlatego że wymaga wyrzeczenia się egoizmu/otwarcia się na drugą osobę.. Jakie zmiany znaczeniowe zaszły w podkreślonych wyrazach?. Każde z trzech omówionych zdań zawiera wyrazy, które kiedyś musiały znaczyć coś innego niż obecnie.. Poprawna odpowiedź PRAWDA PRAWDA FAŁSZ Zadanie 3.. A. Kmicic B. choć oko wykol C. hiobowa wieść D. gżegżółkaSprawdzian ten może służyć także jako materiał ćwiczeniowy na lekcjach..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt