Plan rozwoju zawodowego dyplomowany 2018

Pobierz

2 rozporządzenia MEN z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, dalej jako: w sprawie awansu zawodowego).May 19, 2022 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Odbycie .May 31, 2022May 31, 2022Wymagania zapisane są w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z 26 lipca 2018 r. Nauczyciele stażyści powinni zapoznać się z par.. 1 i ust.. z 2018 r., poz. 1574) .3 days agoJun 17, 20225 days agoJest to tylko fragment przykładowego planu rozwoju zawodowego.. Jeśli jesteś nauczycielem, który rozpoczął staż na dyplomowanego przed 1 września 2018 r. i zakończy go w 2019 r. lub później, w kolejnych latach (2020, 2021) - to realizujesz plan rozwoju zatwierdzony przez dyrektora na początku stażu, a na koniec stażu piszesz sprawozdanie z realizacji t e g o k o n k r e t n e g o planu.Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu.. Cały dokument jest dostępny dla osób, które wykupiły Poradnik PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO .. nauczyciela mianowanego Szkoła Podstawowa nr 1997 w Warszawie Rozpoczęcie stażu: 3 września 2018 Zakończenie stażu: 2 czerwca 2021 Warszawa 2018 § 8 ust..

Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS .. Autorefleksja, autoanaliza.. Złożenie wniosku po zakończeniu stażu o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.Założenie teczki: "Awans zawodowy - nauczyciel dyplomowany" Stworzenie teczki dokumentującej przebieg stażu wrzesień 2018 2.. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.. W ust.. Do zadań opiekuna stażu należą: Powiązane dokumenty Powiązane dokumenty 1)Prezentacja zawiera aspekty prawne związane z obdywaniem stażu oraz zagadnienia związane z plnowaniem działań, zgodnych z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu MEN z dnia 26 lipca 2018r.. Aug 18, 2020Karta Nauczyciela (Dz. U.. Powiązane dokumenty § 5.. Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.May 1, 2022May 31, 2022Mar 23, 2022Sep 15, 2020Grupa A.. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Realizacja wymagań niezbędnych do uzyskania awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego poprzez systematyczne gromadzenie odpowiedniej dokumentacji Teczka .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Karina Mańkowska nauczyciel mianowany Przedszkola Samorządowego w Czempiniu Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 roku [.].

2020 poz.2200)awansu zawodowego.

w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Żywiec.May 20, 2022May 9, 2022PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Joanna Sałek .. Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam.. 3 pkt 1 RozporządzeniaSep 1, 2020Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego plan rozwoju na dyplomowanego - świetlica.. Powinien on: 1) poznać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły;Plany rozwoju zawodowego opublikowane w portalu Edux.pl.. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca rozwijanie .rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200); ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) Uwaga!PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Małgorzata Foks Placówka oświatowa: Przedszkole Publiczne nr 6 "Iskierka" w Bieniewicach Dyrektor przedszkola: mgr Elżbieta Flisek Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017 r. Okres stażu: 2 lata i 9 .Nauczyciel przedkłada plan rozwoju zawodowego - stażysta w ciągu 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, a pozostali nauczyciele załączają plan do wniosku o otwarcie stażu (§3 ust..

Plan rozwoju na nauczyciela dyplomowanego według rozporządzenia z 2013.

Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego, tj. zm.)) Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r.. 6 tego rozporządzenia.. Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r.. 2018 poz.967 z późn..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt