Umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii pedagogiki i dydaktyki przedszkole

Pobierz

Zadania Forma realizacji Termin realizacji Sposób realizacji 1.. Pytania do wymagania: Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty.. AWANS ZAWODOWY WG ROZPORZĄDZENIA Z 2018 a) Awans nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego§ 7.2.4.. Pedagogika należy do nauk społecznych i traktuje o szeroko rozumianych procesach wychowawczych - środkach, metodach, treściach czy formach organizacyjnych.. Wiedza psychologiczna jest przydatna w życiukażdegoczłowieka, szczególniew zawodzie nauczyciela, którypowinien znaćzasady4) umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki; 5) umiejętność wykorzystania w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie doskonalenia zawodowego; 6) umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych;umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki umiejętność wykorzystania w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie doskonalenia zawodowego umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych3) umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej; 4) umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanychUmiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.Jak wykorzystujesz internet w pracy z uczniem?.

2 pkt 5. umiejętność wykorzystania w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie doskonalenia zawodowego.

"Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela 1.. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.. Udział w szkoleniach .umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.. Korzystanie z zasobów edukacyjnychumiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki spójrz do podpunktu b (awans na nauczy-ciela mianowanego).. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji/ uwagi 1.. Studiowanie fachowej literatury, publikacji z zakresu psychologii i pedagogiki.umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki; umiejętność wykorzystania w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie doskonalenia zawodowego; 3. prowadzić zajęcia w obecności opiekuna stażu w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu oraz dyrektora szkoły w wymiarze coUmiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty..

Wykorzystanie wiedzy z dydaktyki.

2.4) umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań; 1.§7 UST.. Aktualizowanie i pogłębianie wiedzy z psychologii, pedagogiki, dydaktyki: - udział w e-konferencji: "Aktywność dziecka jako podstawa jego rozwoju";4) umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki; •udział w pracach zespołu wychowawczego, ds. IPET i WOPFU, ds. planu pracy, ewaluacji,… •integracja uczniów, pełnienie roli wychowawcy •organizacja imprez, konkursów, … •Współpraca z pedagogiem, psychologiem, rodzicamiUmiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004r..

Przygotowywałam karty pracy i pomoce dydaktyczne2.

oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich.. W celu poszerzania wiedzy z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki systematycznie sięgałam po różne pozycje książkowe, dotyczące tych zagadnień.Umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki § 6 ust.. W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa sprawozdanie ze stażu .Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.. Korzystanie z pomocy merytorycznej i metodycznej opiekuna stażu.Umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki Podczas rocznego odbywania stażu na awans na nauczyciela kontraktowego planowałam swoje działania poprzez opracowywanie planów miesięcznych, scenariuszy zajęć pedagogicznych i logopedycznych.. Aktywna praca nad samokształceniem: Studiowanie literatury z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki,zastosowania w codziennej pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty oraz postępowania w sprawach nieletnich.. Aktualizowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki Korzystanie ze zbiorów biblioteki pedagogicznej, placówki oraz własnych..

Umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r., §6 ust.

2 pkt.. 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.Umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.. Zajmuje się zbieraniem obiektywnych informacji z otoczenia, na podstawie których prognozuje rozwój rzeczywistości oraz wyznacza procedury, które umożliwiają realizację celów.diagnostyczne i terapeutyczne, umiejętność stosowania urozmaiconych strategii nauczania, zachęcania do rozwijania myślenia krytycznego, rozwiązywania problemów i stosowania wiedzy w praktycznym działaniu, umiejętność racjonalnego programowania swego czasu pracy i czasu wolnego, umiejętność społecznego komunikowania się.. w sprawie uzyskiwania stopni .Wymaganie: Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.. Studiowanie literatury i publikacji z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki dotyczących współczesnych zagadnień wychowawczych.umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz logopedii § 6 ust.. spójrz do podpunktu b (awans na nauczy-ciela mianowanego).. w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań .. 2 pkt.. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań7..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt