Osobowe formy czasownika wordwall

Pobierz

Klasa 3 Polski.forma osobowa czasownika: będzie pracował, męczy, przybiegły, wylosowało, powiedzą, przejdą, myślę, nie wiedziałem, napiszę, rozpoczynam, odczytają, idź, przyszedł, pracuje, pojechaliby, wróć, napisałby, forma nieosobowa czasownika: zaliczyć, wynotować, upieczono, zrobiło się, upadło się, narzucić, poukładano, uszyto, zaciąć się, wycięto, wyszło się, nakryto, wykryto, wykonać, wejść, piec, biec,forma osobowa czasownika: będzie pracował, męczy, przybiegły, wylosowało, powiedzą, przejdą, myślę, nie wiedziałem, napiszę, rozpoczynam, odczytają, idź .a) osobowej b) złożonej c) nieosobowej 10) Jedna z nieosobowych form czasownika to: a) bezokolicznik b) liczba mnoga 11) Zaznacz czasowniki: a) malować b) kot c) pisak d) jemy e) jedzie f) kolorowy 12) Zaznacz osobowe formy czasowników: a) biegać b) spał c) jeść d) idą e) skaczę f) robi 13) Zaznacz nieosobowe formy czasowników: a) robić b) maluję c) gotować d) pływać e) piec f) skaczą 14) Zaznacz czasowniki w czasie przeszłym: a) maluje b) będę jechać c) spałem d .a) osobowej b) złożonej c) nieosobowej 10) Jedna z nieosobowych form czasownika to: a) bezokolicznik b) liczba mnoga 11) Zaznacz czasowniki: a) malować b) kot c) pisak d) jemy e) jedzie f) kolorowy 12) Zaznacz osobowe formy czasowników: a) biegać b) spał c) jeść d) idą e) skaczę f) robi 13) Zaznacz nieosobowe formy czasowników: a) robić b) maluję c) gotować d) pływać e) piec f) skaczą 14) Zaznacz czasowniki w czasie przeszłym: a) maluje b) będę jechać c) spałem d .a) osobowej b) złożonej c) nieosobowej 10) Jedna z nieosobowych form czasownika to: a) bezokolicznik b) liczba mnoga 11) Zaznacz czasowniki: a) malować b) kot c) pisak d) jemy e) jedzie f) kolorowy 12) Zaznacz osobowe formy czasowników: a) biegać b) spał c) jeść d) idą e) skaczę f) robi 13) Zaznacz nieosobowe formy czasowników: a .22) Jak piszemy cząstkę by z osobową formą czasownika?.

Osobowe i nieosobowe formy czasownika Koło fortuny.

Klasa 5 Klasa 6 Polski.Osobowe i nieosobowe formy czasownika Sortowanie według grup.. Pojawia się wtedy, gdy czegoś brak - zaimki zastępują w zdaniach nieobecne rzeczowniki, przymiotniki, przysłówki i liczebniki.. Chcę i mogę, s. 15.. Po zakończeniu gry uczeń otrzymuje informację zwrotną o poprawności wykonanego zadania.. 25) Wymień trzy rzeczowniki, które się nie odmieniają.. Zaimki wyróżnia się zupełnie inaczej niż rzeczowniki czy czasowniki.. Formy osobowe i nieosobowe czasownika Sortowanie według grup.. wg Inadzikiewicz.. Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Polski.. Uczniowie sortują osobowe i nieosobowe formy czasownika w formie powtórzenia.. 26) Formy osobowe czasownika odmieniają się przez.Formy osobowe czasownika.. Osobowe i nieosobowe formy czasownika Koło fortuny.. Wstęp.. Oto rodzaje zaimków oraz konkretne przykłady.. Klasa 5 Polski.. Przebieg zajęć: I.. Osobowe i nieosobowe formy czasownika Koło fortuny.. wg Amstolarscy.. Język polski jako .. wg Aleksandra445.. wg Meluapaniodpolskiego.. język polski jako obcy Polski polski jako obcy.. Czasowniki i ich przypadki (A1, powtórka) (by Paniodpolskiego1) Sortowanie według grup.. Klasa 5 Klasa 6 Polski.. Zaimki 1. i 2. osoby w zdaniu często są opuszczane, ponieważ końcówki form czasownikowych wyraźnie na nie wskazują, np. idziesz (ty), czytaliśmy (my).Zaimek osobowy w miejscowniku - Język polski?.

Osobowe i nieosobowe formy czasownika Sortowanie według grup.

Język polski jako obcy Polski.. Rolą zaimka jest wskazanie danego przedmiotu czy osoby bez dokładnego nazywania go.. 23) Wskaż czasowniki: bieganie, biega, lekki, spójrz.. wg Polskioliwia.. wg Bogumilakrasko.Podziel czasowniki na formy bezosobowe i osobowe - formy osobowe - Formy osobowe czasownika - Osobowe i nieosobowe formy czasownikaFormy osobowe i nieosobowe czasownika Sortowanie według grup.. Formy osobowe i nieosobowe czasownika Sortowanie według grup.. wg Meluapaniodpolskiego.Klasa 4.. Formy osobowe i nieosobowe czasownika Sortowanie według grup.. 24) Utwórz formy czasu przyszłego od podanych bezokoliczników: pomyśleć, robić, zrobić.. Czasowniki w języku polskim występują w trzech osobach w liczbie pojedynczej i mnogiej, którym odpowiadają określone zaimki osobowe..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt