Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych

Pobierz

Formularz_1_A - sprawdzian kompetencji z języka angielskiego1 SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - KANDYDATÓW DO KLASY Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 SPRAWDZIAN ODBĘDZIE SIĘ O GODZINIE 16:00 FORMA SPRAWDZIANU: Test obejmujący 100 pytań, w tym rozumienie tekstu czytanego, test leksykalno-gramatyczny.. Wynik punktowy zedo 18 lipca do godz. 16.00 Dodatkowe sprawdziany kompetencji językowych/próby sprawności fizycznej Dodatkowy termin na przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, prób sprawności fizycznej dla kandydatów, którzy nie przystąpili do nich w pierwszym terminie.. 2.Sprawdzian kompetencji językowych - część pisemna i część ustna z języka angielskiego dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych (kl. 1 A i kl. 1 C) 25 maja 2018 r. (piątek) zęść pisemna godz. 10.00- 11.00 zęść ustna od godz. 11.00 3. franuski-28 maja, godz. 11.00 jęz.. Do części ustnej są dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 32 punkty (40%).. angielski-27 maja, godz. 15.00 jęz.. niemiecki-29 maja, godz. 15.00 jęz.. Podanie do publicznej wiadomości przezdo sprawdzianu kompetencji językowych dla danego języka w szkole umieszczonej najwyżej na liście preferencji, która prowadzi taki oddział.. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej zobowiązani są do złożenia wraz z wnioskiem odpowiedniej deklaracji na druku znajdującym się na stronie szkoły do 22 czerwca 2020r..

Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych.

Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do klas dwujęzycznych odbędzie się 25 czerwca 2020 r. o godzinie 9.00 Kandydaci, którzy z przyczyn niezależnych od siebie nie mogli przystąpić do sprawdzianu w w/w terminie mogą,29.06 godz. 12.00-13.30 - dla kandydatów do klas 0 AH P (jęz.. o godz. 14.00 z języka angielskiego.. Język angielski - część pisemna i ustna.. 3 czerwca godz. 15.00 Wyniki sprawdzianów: kompetencji językowych i predyspozycji językowych Kandydaci do klas dwujęzycznych - od 15 czerwca 2020 r. do 22 czerwca 2020 r. - kandydatów obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych - dotyczy WSZYSTKICH kandydatów, którzy na swojej liście oddziałów chociaż raz wybrali klasę dwujęzyczną w I LO im.. 3 czerwca godz. 15.00 Kandydaci do oddziałów, w których obowiązują sprawdziany uzdolnień kierunkowychsprawdzian kompetencji językowych - dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego j.niemiecki 28.05.1018 od godz.12.00, w siedzibie szkoły, ul. Pomorska 105 XI LO sprawdzian kompetencji językowych - dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych 1 oddział - j.angielski 1 oddział - j.francuskiZłożenie wniosku do klas dwujęzycznych w terminie: od 15 czerwca 2020 r. do 22 czerwca 2020 do godz.15.00 2..

A. Frycza Modrzewskiego w Rybniku piszą sprawdzian w szkole I wyboru klasy dwujęzycznej.

niemiecki); v Absolwenci ubiegający się o przyjęcie do klas pierwszych dwujęzycznych zobowiązani są do przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych, który odbędzie się 29.06 godz. 09.00-10.30 dla kandydatów do klas 1 AH P (jęz .Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych w liceach ogólnokształcących, na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną, przeprowadza się: 25 maja godz. 15.00 kandydat bierze udział w pisemnym sprawdzianie kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych klasy pierwszej z .1200 - obowiązkowy sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego dla wszystkich kandydatów, którzy wybrali I LO.. angielski-31 maja, godz. 15.00 Oddziały wstępne - sprawdzian predyspozycji .Test kompetencji językowych Ustawodawca narzucił na szkoły, w których funkcjonują oddziały dwujęzyczne konieczność zaliczenia przez Kandydatów do takich oddziałów testu kompetencji językowych.. Wyniki Egzaminu do klasy dwujęzycznej pobierz (Uczniowie, którzy nie uzyskali wymaganej punktacji na egzaminie do oddziału dwujęzycznego, uczestniczą dalej w rekrutacji do klas .Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych..

Część pisemna sprawdzianu oceniana jest w skali 0-80 punktów.

hiszpańsk-30 maja, godz. 14.00 jęz.. •sprawdzian kompetencji językowych - maksimum 29 punktów .. Spotkanie dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego odbędzie się w sali nr 80. rozszerzenia, liczba godzinKandydaci do klas dwujęzycznych - w dniach 11 - 20 maja 2020 r. kandydatów obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych, kandydaci do klas dwujęzycznych w I LO im.. Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych.. Sprawdzian odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 r. Ze względu na sytuację epidemiczną sprawdzian odbędzie się w formie testu online.. Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych odbędzie się 30 czerwca 2020Informacja dla kandydatów przystępujących do sprawdzianu kompetencji językowych do oddziałów dwujęzycznych w VI Liceum Ogólnokształcącym im.. Powstańców Śląskich w Rybniku lub w II LO im.. Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych odbędzie się: część pisemna - 26 maja 2017 (piątek) o godz. 15:00; część ustna - w dniach 29 maja-8 czerwca 2017; Część pisemna sprawdzianu oceniana jest w skali 0-80 .Termin sprawdzianu kompetencji językowych (język angielski): Drugi termin sprawdzianu kompetencji językowych (język angielski) dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych: 29 lipca br. o godz. 10:00 2 lipca br. o godz. 11:00 II termin sprawdzianu 6 lipca br. o godz. 11:00 Regulamin Szkolnej Komisji RekrutacyjnejKlasy wstępne - sprawdzian predyspozycji językowych Kandydaci do klas wstępnych - oddziałów dwujęzycznych przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych..

K. Miarki, 2.punktowych kwalifikującychkandydata do któregokolwiek z tworzonych oddziałów.

Kandydat może starać się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej .Sprawdzian kompetencji językowych z języka niemieckiego dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych w liceach ogólnokształcących .. 2 Zadanie 1 ( 0 - 5 pkt) Przeczytaj poniższy tekst i następnie zaznacz poprawne odpowiedzi (A, B, albo C) Poprawne odpowiedzi wpisz do tabeli.Sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego Sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego przeprowadzany w procesie rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów dwujęzycznych na mocy porozumienia jest wspólny dla naszego liceum , V Liceum Ogólnokształcącego z .Sprawdzian kompetencji językowych do klas dwujęzycznych 2020.. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych (dotyczy kl .do sprawdzianu kompetencji językowych dla danego języka w szkole umieszczonej najwyżej na liście preferencji, która prowadzi taki oddział.. Forma i zakres tematyczny tego testu ustala rada pedagogiczna.Kandydaci do oddziałów wstępnych przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych.. niemiecki-29 maja, godz. 15.00 jęz.. Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać ze sprawdzianu wynosi 50. o godz. 15.00 z języka hiszpańskiegoSprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych.. 24 czerwca 2020r.. Część ustna sprawdzianu oceniana jest w skali 0-33 punktów.1 SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH dla kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w roku szkolnym 2020/2021 ze zmianami z dnia 4 maja 2020 Cel sprawdzianu: określenie znajomości struktur gramatycznych i leksykalnych.. Forma sprawdzianu: sprawdzian pisemny zawierający pytania zamknięte sprawdzające .Termin sprawdzianu kompetencji językowych (język angielski): Drugi termin sprawdzianu kompetencji językowych (język angielski) dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych: 29 lipca br. o godz. 10:00 2 lipca br. o godz. 11:00 II termin sprawdzianu 6 lipca br. o godz. 11:00 Regulamin Szkolnej Komisji RekrutacyjnejPodania zawierające klasy dwujęzyczne (większość w przypadku naszej szkoły) powinny zostać złożone do 22 czerwca do godz. 15:00.. 23 czerwca 2020r.. Adama Mickiewicza w Krakowie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt