Wpisz odpowiednie wyrazy podkreśl imiesłowy

Pobierz

(farbować) …………………………….. lis.. Przeczytaj wypowiedź z portalu społecznościowego.. Jeden z filozofów uważał, że człowiek jest trzciną myślącą.Z imiesłowami przysłówkowymi (zakończonymi na -ąc, - wszy, - łszy) .. wesoła, grać, trzy, śmiałość, nasz, grzeczny, dawno, wychodź, taki, nieczęste, .2. rz po w 12 67. ż niewymienne, ch 13na końcu wyrazu 15 88. ó wymienia się na o 99. ó wymienia się na o 17 1010. ó niewymienne 1111. ó wymienia się na o12.. Czekając na spóźniających się kolegów, obserwowałem migające reklamy.. 2.Od podanych bezokoliczników utwórz imiesłowy:3.Podkreśl formy czasownika odmieniające się przez przypadki:zaczęto, zużyć, określający, zaklęty, zauważywszy, będąc, zachwycił, brzęczące, oczekiwany, 4.Utwórz i wpisz odpowiednie imiesłowy: Tata,.. do domu, usiadł w fotelu.. przymiotnikowe bierne.. Przyjmując przesłykę, zapomniałeś ją pokwitowac.. sprawa.. Za rogiem zobaczyłem dwie zielone .c.. imiesłów przymiotnikowy czynny.. (złamać) ……………………………….. serce.Od podanych bezokoliczników utwórz odpowiednie imiesłowy.. Jaką pełnią funkcję składniową (tzn. jaką są częścią zdania)?imiesłowy przymiotnikowe czynne zakończone na -ący, np. pisz ący - 'ktoś, kto pisze'; używamy ich po to, aby pokazać cechę osoby, która wykonuje jakąś czynność.Otóż od czasowników dokonanych możemy utworzyć wyłącznie imiesłowy uprzednie**(mówią przecież o czynnościach, które się już zdarzyły, np.** przyszedłszy = 'już przyszedłem / przyszedłeś / przyszedł itd., to się stało'), z kolei od czasowników niedokonanych możemy utworzyć wyłącznie imiesłowy współczesne*(mówią przecież o czynnościach, które trwają i nie można wskazać ich końca czy rezultatu, np. pisząc* = 'pisałem / pisałeś / pisał itd..

Dopisz odpowiednie imiesłowy przymiotnikowe.

d. imiesłów przysłówkowy współczesny.. nie, halo, dwoje, dużym, źle, zza, oraz, ćwierćwiecze, być, zły, to, gdzie, puk, bo, idę, dla, spomiędzy, nic, pijący, spanie, zło, no, ile, gorąco, lepszy, i, miłość, tylko, co, pędem, w, najkrótszy, kupiono, a, dwójka, ach, trzy, kilka, chyba, bardzo, spostrzegłszy, ani, też, wiele, uf, orzechowy, plusk, piąta, ponad, dzisiajRozwiąż krzyżówkę, wpisując odpowiednie wyrazy z ramki.burzy, cebrze, dłużej, drzemię, księżyc, kuchnia,leżę, mój, ostrożnie, półkach, późnym, przymyka, wrócę, wrzątek, wytrzyma, znów, żalem, że1.. losy bohaterów, które wzruszają - gra aktorska, która porywa - dekoracje, które zachwycają - dziura, którą ktoś zaszył - przeżycia, których się nie zapomina - 4.. Królewski orszak kroczył ulicami Starego Miasta.. Wpisz rdzenie oboczne i oboczności: droga, dróżnik, przydrożny - .. Z podanego zdania kolejno wypisz części mowy i nazwij je.. Wyjaśnij znaczenie frazeologizmów i ułóż z nimi zdania, składające się.. Podkreśl imiesłowy przymiotnikowe i zapisz, jaką funkcję składniową pełnią one w podanych zdaniach..

podkreśl imiesłowy.

Sprawdź wcześniej zasadę ortograficzną.. W podanych zdaniach podkreśl związki rzeczownika z przymiotnikiem,a nastepnie wpisz je w odpowiednie miejsca na parasolu str 52 zad 3 W podanych zdaniach podkreśl związki rzeczownika z przymiotnikiem,a nastepnie wpisz je w odpowiednie miejsca na parasolu str 52 zad 3Wśród podanych wyrazów podkreśl imiesłowy przymiotnikowe: zagęszczony, różowy, szarzejący, pisząc, rozpoznawszy zbity, chwalony zachwycająco, sprawiedliwy, zadowoleni, ostrożny.. (wejść) Spacerowała,.za rękę( trzymać) niezdarnie .malca.Podkreśl imiesłowy.. (chodzić) ………………………………….. encyklopedia.. Imiesłowy dzielimy na: przymiotnikowe i przysłówkowe Imiesłowy przymiotnikowe dzielimy na: a) czynne ~ tworzymy je od czasowników niedokonanych ~ wskazują na wykonawcę czynności ~ posiadają zakończenia: - ący - ąca - ące Przykład Nauczyciel pochwalił pięknie CZYTAJĄCEGO ucznia.. If (.). 5.Imiesłów - forma czasownika.. Ten chłopak był niezwykle utalentowany.W podanych zdaniach podkreśl wyrazy, w których zachodzi uproszczenie grupy spół-głoskowej.. Napisz, jak w sposób uproszczony wymawia się te słowa.. z co najmniej 8 wyrazów.. zagęszczony, różowy, szarzejący, pisząc, rozpoznawszy, zbity, chwalony, zachwycająco, sprawiedliwy, zadowoleni, ostrożny.. Rower Janka był zakonserwowany na zimę i schowany na strychu..

Podkreśl imiesłowy.

Narysuj rodzinę wyrazów dla następujących wyrazów pokrewnych.. - Uprzedni - łszy, wszy 2.. Wśród podanych wyrazów podkreśl imiesłowy przymiotnikowe: zagęszczony, różowy, szarzejący, pisząc, rozpoznawszy zbity, chwalony zachwycająco, sprawiedliwy, zadowoleni, ostrożny.. kichać, sprzątać, sprzątnąć, zasnąć imiesłów przymiotnikowy imiesłów przysłówkowy czynny bierny współczesny uprzedni.kichający.—.kichając.—W podanych zdaniach linią ciągłą podkreśl imiesłowy przymiotnikowe czynne, a linią przerywaną - imiesłowy przymiotnikowe bierne.. oraz podkreśl rdzeń: Ten chłopak był niezwykle utalentowany.Podane wyrazy wpisz w odpowiednie rubryki w tabelce.. Przyjąwszy to do wiadomości, zrezygnował z dalszych poszukiwań.1.Z podanego tekstu wypisz imiesłowy i określ ich typ: Zmęczywszy się podróżą, marzyłem o gorącej herbacie.. Pijąc kawę, czytałem gazetę.. ó wymienia się na a 2 12. rz po d 33. ż niewymienne 44. rz niewymienne 7 55. ż niewymienne6.. Podkreśl imiesłowy przymiotnikowe i zapisz, jaką funkcję składniową pełnią one w podanych zdaniach.. Wpisz je w odpowiednich miejscach.. 2010-11-03 15:18:39 Podkreśl wyrazy podzielne słowotwórcze, a następnie wpisz kolejno ich pierwsze literyw kratki.. (wschodzić) ……………………….. gwiazda.. 23.03.2020 r. Przypomnij wiadomości dotyczące imiesłowu przymiotnikowego z podręcznika - str. 142, a następnie wykonaj polecenia.W odpowiednie miejsca wpisz wyrazy z partykułą "nie"..

Wśród podanych wyrazów podkreśl imiesłowy przymiotnikowe.

Imiesłowy przysłówkowe są nieodmienne, pochodzą od czasownika i mają charakterystyczne końcówki: - Współczesny - ąć.. kolega , który narzeka - .. kolega dywan który ktoś wyczyscił -.dywan mężczyzni którzy rozmawiają - .. mężczyzni wyleczeni pacjenci - pacjenci których ktoś .. pytający uczniowie - uczniowie którzy .zburzone miasto - miasto …3.. Podaj bezokoliczniki i określ aspekt.. Podane wyrazy wpisz w odpowiednie rubryki tabeli.. Kiedy końcówka -wszy, a kiedy -łszy - Oglądał - Oglądawszy - Zjadł - zjadłszy SAMOGŁOSKA - Wszy SPÓŁGŁOSKA - Łszy 3.Na podstawie podanych informacji napisz zdania w drugim okresie warunkowym.. Następnie zapisz w tabeli czasowniki w formie bezokoliczników i utwórz od nich imiesłowyWśród podanych części mowy podkreśl te, które są nieodmienne.. Jasiu patrzył na STOJĄCE w wazonie kwiaty.Uzupełnij tabelę.. W podanym tekście podkreśl wszystkie formy czasownika.. Alicja mieszka na ulicy Warszawskiej.. w ten sposób dowiesz się,w jekkim miuejscu odnaleziono posążek przedstawiający prawdo podobinie Świętowita 2011-10-17 16:07:25Imiesłowy- nietypowe formy czasownika - karta pracy.. Przeczytaj podane zdania.. Wypiwszy kawę, zapłaciłem rachunek.. Określ ich formę gramatyczną (jeżeli są nieodmienne to postaw kreskę)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt