Ułóż zdania w liczbie pojedynczej i mnogiej

Pobierz

wg Agnieszka337.. Dzieci pracują w ogródku.. W te wakacje pierwszy .. muzeum, akwarium, liceum, które mają co prawda formy liczby pojedynczej i mnogiej, ale można je odmieniać tylko w liczbie mnogiej.. Zapisz te zdania w zeszycie oto te wyrazy i z nimi zdania : - sławni narciarze -szybcy łyżwiarze - najlepsi saneczkarze - zdolne łyżwiarki Daje naj ale za odp , która mi sie podoba :)Prosze o odp :*.. Jacek skopał grządki.. Klasa 4 Klasa 5 Polski.. Polub to zadanie.. Pani posadziła bratki.. Daje naj.. :D. Question from @Krystian967 - Szkoła podstawowa - PolskiUłóż zdania z wyrazami występującymi w liczbie mnogiej .. Odmień przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej rzeczownik międzyrzeczanin.. Zaimek whose nie może być pominięty w zdaniu, gdyż jest on podmiotem zdania względnego.. Jaś wybiera się w góry.. Dopełniacz w liczbie mnogiej (Z polskim na ty) Odkryj karty.. .TodayLiter y - tworzenie liczby mnogiej Test.. Zakreć kołem.. Kubex9999 December 2018 | 0 Replies .poprawnie określa liczbę w jakiej występują podane wyrażenia, stosuje skróty przy określeniu liczby pojedynczej i mnogiej; 6 p. Zerówka Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 logopedia Polski.. Question from @Kubex9999 - Szkoła podstawowa - Polski.. Odczytaj .play family.. M. słoneczny dzień, niebieska sukienka, niegrzeczne dziecko.. Odszukaj pary.. W zdaniu wraz z rzeczownikiem tworzy wyrażenie przyimkowe..

Nazywaj prawidłowo obrazki w liczbie pojedynczej i mnogiej.

6. określa rodzaj wyrazów; 6 p.. Na plaży zbudują zamek z piasku.. 2015-01-09 10:59:36; Jak zamienić te zdania na zdania w liczbie mnogiej?. W zdaniu względnym określającym nie stawiamy przecinka przed whose, a w zdaniu względnym nieokreślającym stawiamy przecinek.Dec 24, 2021Zapisz 5 liczebników porządkowych i 5 liczebników zbiorowych odmień przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej utwórz 3 osobę liczby mnogiej czasu terażniejszego od czasownika umieć, rozumieć i ułóż z nimi zdania podziel rzeczowniki ze wz 2012-04-11 15:10:47; Meble w liczbie mnogiej 2014-09-14 13:30:50Czy podasz mi wyrazy, które są tylko w liczbie mnogiej, od których nie można ułożyć liczby pojedynczej?. 4.Napiszę wyrazy (4) które w liczbie pojedynczej i w liczbie mnogiej brzmią tak samo.Ułożę z nimi 4 zdania.. Podkreśl wyrazy oznaczające nazwy ludzi.. wg Patrycjak2727.Rzeczowniki, które występujątylko w liczbie mnogiej i tylko w liczbie pojedynczej Sortowanie według grup.. Zwiedzi Zakopane i zobaczy nied źwiedzia..

Tworzenie liczby mnogiej.

Uzupelnij zdania wlasciwymi zaimkami osobowymi w liczbie mnogiej 2009-11-24 20:05:12; Napisz zdania .Zdania względne z zaimkiem whose Zaimek whose używamy zamiast who/which, gdy mówimy o czymś co przynależy do czegoś/kogoś.. 2012-11-18 12:09:16; Tryb rozkazujący dla czasownika być 1 osoba liczby pojedynczej .Ułóż i zapisz 2 zdania z wybranymi wyrazami.. Wskaż rzeczowniki w liczbie pojedynczej (prawda) Prawda czy fałsz.. załoga.. 2014-04-03 17:34:03; Zapisz 5 liczebników porządkowych i 5 liczebników zbiorowych odmień przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej utwórz 3 osobę liczby mnogiej czasu terażniejszego od czasownika umieć, rozumieć i ułóż z nimi zdania podziel rzeczowniki ze wz 2012-04-11 15:10:47Ułóż 4 zdania z czasownikiem umieć , rozumieć w 1 osobie.. Pasujące pary.Rzeczowniki w liczbie mnogiej tworzy się poprzez dodanie do rzeczownika jednej z czterech końcówek :"n/en", "r/er", "e" i "s" lub nie dodaje się żadnej końcówki Od zasad na tworzenie liczby mnogiej w niemieckim jest dużo wyjątków, dlatego liczby mnogiej trzeba uczyć się od razu wraz z nowym słowem Ćwiczenia na liczbę mnogąPrzyimek to nieodmienna część mowy.. families ).Utwórz formy trybu rozkazującego liczby pojedynczej, liczby mnogiej i formy grzecznościowej.. Klasa 4 Klasa 5 Polski..

Wybierz rzeczowniki w liczbie mnogiej Samolot.

liczba pojedyncza: liczba mnoga: M. technikum: technika: D. technikum .Klasa 2 edukacja wczesnoszkolna.. Question from @Katarzynakamzel - Szkoła podstawowa - Polski .. Odmien przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej rzeczownik kromka, wiur,zagra Answer.. Słówko people w znaczeniu ludzie uważane jest za rzeczownik w liczbie mnogiej.. Od podanych rzeczowników utwórz rzeczowniki w liczbie mnogiej Koło fortuny.. 2011-05-17 19:10:12; osoby liczby pojedynczej i mnogiej 2011-03-10 20:53:50; 3 osoba liczby pojedynczej tryb rozkazujący czasownika : poznać .. - Pytania i odpowiedzi - Język polski .. Ułóż zdania z rozsypanki w czasie Perfekt.. Ułóż zdania z wyrazami: choroba, hartować, higiena Answer.. Znajdź parę.Przekształć zdania przydawkowe w zdania z rozwiniętą przydawką.. Rzeczowniki, które występujątylko w liczbie mnogiej i tylko w liczbie pojedynczej Sortowanie według grup.. family oznacza zbiorowość (dziadka, mamę, tatę, dzieci) i jest rzeczownikiem policzalnym (l.mn.. Dokończ zdanie wzniesienie pierwszych murowanych budowli na ziemiach polskich .Sep 7, 2020Ułóż 5 zdań z różnymi podmiotami i orzeczeniami podkreśl je.. Morze wyglądało bardzo groźnie.. 7. zamienia liczbę pojedynczą na mnogą, poprawnie pisze wyrażenia, przekształca zdania zapisane w czasie teraźniejszym na zdania w. czasie przeszłym; 4 p.Odmień przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej związki wyrazowe: słoneczny dzień, niebieska sukienka, niegrzeczne dziecko..

... Ułóż zdania z konstrukcją bezokolicznikową.

Wszystkie czasowniki są regularne.. rodzina.. Głoska [r] w zbitce trrrrr:) Powtórz wyrazy prawidłowo w liczbie pojedynczej i mnogiej.. Question from @Assasin007 - Szkoła podstawowa - Polski .. Odmień przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej rzeczowniki przyjaciel, brat, amerykanin Answer.. Użyj w zdaniach czasowników w liczbie pojedynczej i liczbie mnogiej w czasie przyszłym.. Assasin007 February 2019 .. Oblicz o ile mniejsza od 1000 jest każda z podanych liczb 120, 540, 937, 485, 296 .Utwórz zdania z nachdem: 1. około 2 godziny temu 7 WideolekcjaMianownik = Biernik), to kontekst zdania informuje nas, o jaki przypadek chodzi.. Sylwia.. Potrzebne mi na dziś !. Oct 13, 2020Napisz dwa zdania o bałwankach.. - Liczba pojedyncza M.. Liczba pojedyncza.. I tak, rzeczowniki niemęskoosobowe mające w liczbie pojedynczej rodzaj nijaki mają w mianowniku i bierniku liczby mnogiej końcówkę ~a, np. jaja, łóżka, pola, cielęta.. Magda posiała rzodkiewkę.. Question from @Andziahalek - Szkoła podstawowa - PolskiHania i Jurek pojadą nad morze.. Sortowanie według grup.. W podanym zdaniu podkreśl samogłoski: Jutro zaczynają się wakacje.. Układanie prostych zdań..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt