Przemiany społeczne w xix wieku prezentacja

Pobierz

Rozwój kultury masowej w okresie międzywojennym był związany z: rozwojem oświaty, pracą wydawnictw wielkonakładowych, rozwojem kina i radia, muzyki, która dzięki produkcji gramofonu czy radia została spopularyzowana i łatwiej dostępna i tańsza.Plik Przemiany społeczne gospodarcze i demograficzne w II poł. XX wieku.pptx na koncie użytkownika bouddicea • folder Prezentacje multimedialne - historia cz.III • Data dodania: 4 maj 2011Badanie zmiany społecznej należy do tradycyjnej problematyki socjologii.. Pojawił sieZachęcamy do subskrypcji!. Powstanie styczniowe.. - uwłaszczenie chłopów w zaborze rosyjskim po 1864 - zubożenie szlachty w zaborze rosyjskim po 1864 (nowa grupa społeczna - inteligencja) Skutki gospodarcze.. Tom zawiera także analizy ewoluującego po rokuZmiany społeczne oraz wydarzenia sztuki historyczne wpłynęły na kształt i rolę sztuki w XIX wieku.. Wprowadzony w 1804 roku i będący wzorem dla kodyfikacji cywilnej w wielu krajach europejskichw połowie XIX wieku, przeobrażenia struktury gende-rowej, problemy etniczne w ujęciu historyczno-socjolo-gicznym, a także sposób w jaki głębokie zmiany społeczne i gospodarcze wpływają na kształt kultury niematerialnej, zmieniając święta i ceremonie religijne na odległych wys-pach.. Charakterystyka współczesnej rodziny polskiej.. Liberalizm (z łac. "libertas" - 'wolność') - powstał w opozycji do absolutyzmu: - najwyższą wartością jest wolność jednostkiPRZEMIANY POLITYCZNO-SPOŁECZNE W EUROPIE1..

Filozofia i myśl społeczna XVI wieku, oprac.

Proszę pamiętać, że obowiązuje Was zarówno treść podręcznika jak i treści przekazywane przez nauczyciela podczas lekcji.Przemiany gospodarcze w Europie i na świecie w XIX wieku.. 1) Przemysł: - lawinowy wzrost wydobycia węgla i rud metali oraz produkcji stali85% Dlaczego przemiany w nauce i technice na przełomie XIX i XX wieku nazywamy rewolucją; 80% Nauka, technika, kultura na przełomie XIX/XX wieku; 81% Rewolucja przemysłowa i naukowa w XIX wieku, ważne odkrycia i wynalazcy; 90% Czy zgadzasz się z tezą, że pod względem gospodarczo-społecznym Polska straciła wiek XIX.GG .. Na przemiany w rodzinie polskiej lat 90-tych bezpośredni wpływ mają procesy społeczne i kulturowe z okresu minionego, jak i nowe czynniki wiążące się z przekształcaniem ustroju i gospodarki.. Przyłuski Jakub, Prawa, czyli statuty i przywileje Królestwa Polskiego, [w:] 700 lat myśli polskiej.. Kobiety musiały się.. Protesty w krajach zachodnich wyrosły na zupełnieinnym podłożu, np w Stanach Zjednoczonych protest przeciwkowojnie w Wietnamie .Temat: Kultura i zmiany społeczne w okresie międzywojennym.. Mają one Wam pomóc, ale nie zwalniają z obowiązku notowania czy czytania podręcznika.. Poniżej opisze szczegółowo podstawowe państwa od których to wszystko się zaczęło a następnie ogółem scharakteryzuje resztę regionów świata..

Gospodarka w pierwszej połowie XIX wieku.

Udoskonalone rolnictwo było w stanie zapewnic wyzywienie dla wiekszej ilosci ludzi, a postep w medycynie doprowadził do zmniejszenia smiertelnosci i wzrostu długosci zycia.. Malarstwo tego okresu było niezwykle zróżnicowane pod względem stylowym.. Charakterystyczne cechy dla demokratyzacji życia politycznego, która nastąpiła w państwach europejskich w drugiej .Sytuacja społeczno - gospodarcza w Europie w XVI wieku ZAGADNIENIA Wielkie odkrycia geograficzne (1492 - 1498) Wzrost populacji w Europie i rozwój miast Napływ kruszców z kolonii i inflacja Drożyzna zboża i głód TEORIA HELIOCENTRYCZNA ODKRYCIA GEOGRAFICZNE Lisbona DROŻYZNA ZBOŻA I GŁÓD Wzrost liczby ludności Amsterdam Charakterystyka przemian Wzrost zaludnienia i rozwój miast .Początek XIX wieku w Europie również nie zapowiadał przemian społeczno-politycz-nych i obyczajowych, które stały się udziałem kobiet pod koniec stulecia.. Była ona związana głównie z kryzysem w przemyśle tekstylnym i metalowym oraz w rolnictwie.. Już w pierwszej połowie XIX wieku twórca terminu "socjologia" - Auguste Comte - wyróżnił dwa podstawowe spojrzenia na rzeczywistość społeczną: statykę i dynamikę , które były jednocześnie dwoma podstawowymi działami socjologii.Rewolucja przemysłowa..

Sytuacja Polaków w zaborze pruskim w drugiej połowie XIX wieku.

Po zakończeniu wojen napoleońskich w Europie nastąpiła recesja gospodarcza.. Świadczyła o tym silna pozycja ludności miejskiej zatrudnionej poza rolnictwem.Temat: Omawiamy przemiany polityczne i społeczne w drugiej połowie XIX wieku .. Kończy licznymi sporami, a także tłumnymi manifestacjami przeciw globalizacji.. Można zatem powiedzieć o niej, że jest "dzieckiem swoich czasów" i zmienia się z nimi, w .. Zamieściłam tu krótkie notatki z lekcji.. Cele lekcji: Poznasz nowe ruchy i idee życia politycznego w XIX w.. Stare Liceum.. Filozofia i myśl społeczna XVI wieku, oprac.. Kryteria sukcesu: Wymieniam nowe ruchy polityczne.. K. Slany .. wtopiona jest rzeczywistość społeczno-kulturową, w której funkcjonuje.. Dyskusje pierwszych dekad stulecia dotyczyły zasadniczo przemian dokonujących się w obrębie Europy oraz w mniejszym stopniu Ameryki.Pisarka w rozprawie " Kilka słów o kobietach" z 1870 roku zaproponowała dla dziewcząt po ukończeniu pensji, a przed zamążpójściem (dla którego jako optymalny dla kobiety wiek uważa 22 lata), staż pracy poza domem, podczas którego "kobieta powinna poznawać siebie, ludzi i stosunki społeczne, a zarazem kształcić się w .PRZEMIANY SPOŁECZNE I KULTUROWE W II POŁOWIE XX WIEKU.. Sytuacja Polaków w zaborze rosyjskim po upadku powstania styczniowego.. Królestwo Polskie przed wybuchem powstania styczniowego..

Zmiany społczene zachodzące w XIX wieku przyczyniły się do wzrostu pozycji kobiet w Europie.

Prezentacja nie może być dłuższa niż 7-10 minut oraz musi przedstawiać minimum pięćXIX wiek bywa nazywany "wiekiem ideologii", ponieważ w tym czasie narodziły się wielkie systemy światopoglądowe wpływające na życie społeczne aż do naszych czasów.. L. Szczucki, Warszawa 1978.. Historia - notatki z lekcji.. Nasz wiek.. - zapotrzebowanie na różnorodne towary, powstawanie fabryk (wykorzystujących pracę ludzką i maszyn) - rewolucja agrarna w rolnictwie - odchodzenie od feudalizmu, stosowanie nowoczesnych metod hodowli i .Rodzina polska w XXI wieku - przemiany i kondycja Próba syntezy Wprowadzenie adania rodziny bywają osadzone w tradycyjnym lub nowoczesnym paradygmacie.. Społeczeństwo polskie upodobniło się do zachodnich kapitalistycznych społeczeństw.. W latach sześćdziesiątych zaczeły się rozpowszechniać liczne ruchy młodzieżowe, które wyrosły jako protest przeciwko pokoleniu swoioch rodziców.. Wyjaśniam znaczenie terminów: emancypacja, anarchizm, syjonizm, nacjonalizm, sufrażystki.- masowa emigracja zarobkowa do USA i Brazylii w 2. poł. XIX w. Andrzej Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej, [w:] Historia PolskiPrzemiany społeczne w XX wieku.. Problemy te spowodowały spadek koniunktury w przemyśle.dostrzegania zmiany w życiu społecznym oraz ciągłości w rozwoju kulturowym i cywilizacyjnym, .. będziesz potrafił wskazać wpływ rewolucji przemysłowej w XIX wieku na życie codzienne, kiedyś, jak i dzisiaj; .. L. Szczucki, Warszawa 1978.. W pierwszej poł. XIX w. dominują - pozostające w nieustannym sporze - neoklasycyzm i romantyzm, a obok nich - realizm.. Przemiany w życiu społecznym i politycznym - w stronę demokracji.. Aktywistki popierające tę nową ieę nazywano emancypatkami .W XIX wieku nastapił w Europie znaczny rozwoj gospodarczy powodowany rewolucja przemysłowa.. !Nasz fanpage na fb: na nasz kanał, skorzystaj z pomocy z innych przedmiotów!Pytania pro.Wykorzystanie zjawiska indukcji elektrycznej w gospodarce i przemyśle europejskim II połowy XIX wieku.. Natomiast proces kształtowania się cywilizacji .W zaborze pruskim pod wpływem przemian kapitalistycznych, zainicjowanych przez władze pruskie, doszło do całkowitej zmiany struktury społecznej ludności polskiej w porównaniu z rokiem 1795.. Autonomia GalicjiJednak ciągłe zmiany cywilizacyjne wpływają na dalsze przemiany rodzin w mieście i na wsi.. usamodzielnić, ponieważ mężczyźni brali udział w powstaniach.. Wiek XX zaczynał się dyskusjami nad umasowieniem społeczeństw.. Działalność Thomasa Edisona: wynalezienie żarówki elektrycznej (1879 r.), udoskonalenie prądnicy, stworzenie systemu przekazywania energii elektrycznej za pomocą napowietrznych przewodów.Przemiany społeczne i gospodarcze w XIX wieku..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt