Bibliografia artykułu w czasopiśmie

Pobierz

Omówiliśmy już jak stworzyć je dla monografii, publikacji wieloautorskich oraz artykułów z czasopism.. e) brak miejsca wydania - bm, f) brak roku wydania - br. g) numer - nr h) redaktor - red. i) część - cz. j) rozdział - rozdz.. Dziechcińska, Hanna.Bibliografia załącznikowa.. z ang. Janina Wałkiewicz.. WYDAWNICTWA ZWARTE Autor/autorzy (do 3 osób) Tytuł Oznaczenie kolejności wydania (wydanie pierwsze nie jest wymagane) Numer tomu i jego tytuł (w opisie pojedynczego tomu) Liczba tomów (w opisie wydawnictwa wielotomowego) Miejsce wydaniaElementy obowiązkowe opisu bibliograficznego fragmentu w wydawnictwie zwartym.. Miejsce wydania.. Ujednolicaniu zasad sporządzania bibliografii załącznikowej służą następujące normy: dla dokumentów drukowanych.. Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego (strony).. Zawartość, forma i struktura.. Tytuł dokumentu macierzystego, Oznaczenie wydania.. d) wydawnictwo - wydaw.. Następnie wypisujemy osoby, który dany słownik stworzyły i tytuł tego słownika.. Nazwisko, imię autora.. PN-ISO 690:2002 Dokumentacja.. Srebrny jubileusz.. Stosuje się skróty a) strona - s. b) tom - t. c) wydanie - wyd.. Rok wydania.. Przypis do takiego artykułu powinien zawierać: Imię i nazwisko autora (autorów), tytuł artykułu i jego podtytuł (jeśli istnieje), nazwisko tłumacza, "Tytuł czasopisma", numer tomu, (z ewentualnym zaznaczeniem nowej serii), rok, numer lub zeszyt, numery stron, na których zawarty jest artykuł,Jeśli bierze się fragment książki lub artykułu do pracy to trzeba napisać [w:]..

Piszemy autora i tytuł artykułu.

Tylko przy wyborze czasopisma z listy (co jest równoznaczne z dowiązaniem do publikacji.Warszawa 1997, s. 78 - 79.. Norma Numer normy RokZeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.. dla dokumentów elektronicznych.artykuł w czasopiśmie - wszystkie - artykuł w czasopiśmie; doktorat; fragment pracy naukowo badawczej; książka; monografia; naukowo-badawcze; rozdział w książce; rozdział w materiałach konferencyjnych; rozdział w monografii; rozdział w podręczniku; skrypt; variaCzasami artykuły prasowe, hasła w słownikach lub encyklopediach nie mają przypisanego autora.. Tytuł fragmentu książki.. Przegląd Biblioteczny, 2001, z.. Przykład opisu bibliograficznego fragmentu książki.. Z tym, że: zaczniemy od nazwisk autorów, nie od imion;Feb 24, 2022Dec 8, 2021• ARTYKUŁ W WYDAWNICTWIE CIĄGŁYM (CZASOPIŚMIE) - w którym każdy kolejny numer/zeszyt w ramach jednego rocznika ma osobną numerację stron (w każdym zeszycie pierwsza strona opatrzona jest numerem 1: Nazwisko1, X., Nazwisko2, X.Y., Nazwisko3, Z.. Czasopisma z wykazu są oznaczone ikoną MNiSW.. Przykład NIEZGODA A., Recenzja książkiAndrzeja Hadzika Turystyka zdrowotnaWytyczne dotyczące cytowań i tworzenia bibliografii, na potrzeby publikacji tekstów naukowych w piśmie "The Polish Journal of the Arts and Culture..

Artykuł w czasopiśmie Jania J., Choroba polarna.

Artykuł z czasopisma - opis bibliograficzny w bibliografii końcowej Opis bibliograficzny na liście wykorzystanych publikacji (tzn. w części pracy zatytułowanej "bibliografia") będzie wyglądał bardzo podobnie.. Takie prace nie mają przypisanego autora, ale nie są "anonimowe".. Rodzaje bibliografii Bibliografia podmiotowaPrzykład: Hermanowicz Henryk, Baszta stolarska [fotografia], [w:] Hermanowicz Henryk, Banach Jerzy, Kraków - cztery pory roku, Kraków 1978, s.72.. Aby zaraportować czasopismo z wykazu MNiSW, należy wybrać je z listy dostępnej w sekcji ŹRÓDŁO w trakcie wprowadzania danych o artykule.. Wymieniaj autora jako "anonimowego" tylko wtedy, gdy artykuł/utwór został przypisany do "Anonimowego" lub "Anona".Czasopisma punktowane, pochodzące z oficjalnego wykazu ministerialnego znajdują się już w bazie systemu PBN.. Podtytuł",Rok wydania, Numer zeszytu, Numery stron.. Przypisy bibliograficzne.. Artykuł w wydawnictwie ciągłym (np. w czasopiśmie) Nazwisko i imię (inicjał) autora/autorów artykułu*, tytuł artykułu, "tytuł wydawnictwa ciągłego", rok wydania, numer/zeszyt, lokalizacja (strony, na których .3 days agoOct 12, 2020Feb 24, 2022Feb 24, 2022Bibliografia załącznikowa.. Coraz częściej jednak korzystamy z wszystkich tych typów publikacji w formie online.Artykuł w elektronicznym wydawnictwie (w czasopiśmie) Biuletyny elektroniczne, strony www, serwisy online 1..

Tytuł artykułu, Tytuł Czasopisma, nrFeb 24, 2022Feb 24, 2022Jak opisać artykuły w czasopismach?

Przykłady opisów bibliograficznych (metoda tradycyjna) - źródła drukowane.. Podtytuł, "Tytułczasopisma.. Artykuły redakcyjne w recenzowanych czasopismach mogą nie mieć nagłówka.. Opis bibliograficzny ilustracji zamieszczonej w czasopiśmie Autor dzieła, Tytuł dzieła [oznaczenie rodzaju dokumentu], "Tytuł Czasopisma" rok, numer czasopisma, numer strony, na której znajduje się ilustracja.Kilka ostatnich wpisów z serii Porady z Szuflady poświęciliśmy na kwestie związane z tworzeniem przypisów bibliograficznych i samej bibliografii.. Przykłady opisów bibliograficznych (metoda tradycyjna) - źródła elektroniczne 4.3. dostępna w Oddziale Informacji Naukowej, sygnatura lokalna X-221..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt