Administracja i zarządzanie publiczne nauka o współczesnej administracji

Pobierz

a. Pełnienie służebnej roli wobec mieszkańców, b. Skuteczne zarządzanie zakresem zadań publicznych w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb, c. Orzecznictwo 143,10 zł 159 ,00 zł -10 % Kodeks postępowania cywilnego 15,21 złRequest PDF | On Oct 1, 2014, Dawid Sześciło published Administracja i zarządzanie publiczne.. Nauka o współczesnej administracji (podręcznik akademicki), Warszawa 20143.. 324 str. 5 godz. 24 min.. Na półce: Biblioteka WPiA - podręczny SA (Prawo Administracyjne) Miejsce: Warszawa : Wydany przez :Administracja i zarządzanie publiczne.. Administracja krajowa w Unii Europejskiej w: Sześciło D., Mednis A., Niziołek M., Jakubek-Lalik J., Administracja i zarządzanie publiczne.. Istota i formy kontroli administracji rządowej 5 2 6.. Joachim Osiński red.Studia I stopnia na kierunku administracja w Gdańsku.. Europeizacja administracji rządowej i rola rządu w kształtowaniu polityki integracyjnej 5 2 1/21.. Organizacja i zasady działania rządowej administracji terenowej 5 2 4.. DODATEK Kooperacyjny model zdecentralizowanego rządzenia publicznego A. Rządzenie międzypoziomowe .. Data zakończenia 2020-03-06 - cena 49,99 zł .. Organizacja i zasady działania rządowej administracji terenowej 5 2 2 4.. Podatki i składki 152,09 zł Apelacja w postępowaniu cywilnym.. Niektóre zmiany okazały się być bezproduktywnymi, a czasem nawet miały negatywny wpływ na system zarządzania i wartości administracji..

Administracja i zarządzanie publiczne - Nauka o współczesnej administracji Rok wydania 2014 Okładka miękka.

Jak tworzyć politykę publiczną opartą na dowodach?. Zapewnia profesjonalną realizację zamówień dla bibliotek, firm i instytucji z możliwością dostarczenia pod wskazany adres.. Nauka o współczesnej administracji (Podręcznik) | Find, read and cite all the research you need .Polityka publiczna i rola administracji w jej tworzeniu 1.. Średnia ocen 3,0 / 10Administracja i zarządzanie publiczne.. Rządzenie międzysektorowe .. Uzupełniająca: Hubert Izdebski, Michał Kulesza "Administracja publiczna.. Nauka o współczesnej administracji - Opis i dane produktu Podstawowe informacje Zgłoś błąd w specyfikacji Reklama Polski Ład.. Dodaj do pakietu Kup książkę Ta książka nie posiada jeszcze opisu.. Dawid Sześciło.. "Dyscyplina naukowa zajmująca się badaniem sposobów i zakresu harmonizowania działań zapewniających prawidłowe wyznaczanie celów organizacji tworzących sferę publiczną oraz optymalnego wykorzystywania możliwości zorganizowanego działania ludzi, nakierowanego na kreowanie publicznych wartości oraz na realizację interesu publicznego".Nauka o współczesnej administracji" Zakres tematyczny 1.. Megatrendy w administrowaniu i zarządzaniu publicznym 2.. Od wydawcy:Podstawowa: Dawid Sześciło red. "Administracja i zarządzanie publiczne.. Zagadnienia podstawowe", trzecie wydanie, Warszawa 2004.. Polityka i administracja..

2019/20 f Zarządzanie publiczne Zakres merytoryczny przedmiotu: 1.

Koniec separacji 2.. Prawo i inne instrumenty polityki publicznej.. Steinmann, G. Schreyogg "Zarządzanie", Wrocław 1998 Strategor "Zarządzanie firmą.. Administracja I Zarządzanie Publiczne Nauka O Współczesnej Administracji 02-094 Warszawa, ul. Grójecka 67 NIP: , KRS .Państwo to Władza państwowa to Terytorium państwa Ludność państwa Władza sądownicza Władza ustawodawcza Władza wykonawcza Organy władzy, decyzje Administracja publiczna, wykonanie Administracja rządowa Administracja samorządowa Państwo zdefiniowano jako współwystępujące razem trzy elementy: władza państwowa, terytorium państwa, ludność państwa.W stronę partnerstwa, w: Dawid Sześciło (red.), Administracja i zarządzanie publiczne.. Tworzenie polityki publicznej II.. Prawo do dobrej administracji - narzędzie ochrony jednostki przed nadużyciem władztwa, w: Dawid Sześciło (red.), Administracja i zarządzanie publiczne.. Zdolność do działania i sprawność V. znaczenie w systemie administracji państwowej 5 5.. Struktura i kompetencje centralnej administracji rządowej 5 2 3.. Nauka o współczesnej administracji, Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW, 2014.. Akty prawne Konstytucja RP Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (DzU z 1997 r., Nr 78, poz. 483 z późn..

Zarządzanie publiczne jako kooperacja 13.

Tabela 1: Porównanie modeli zarządzania publicznego Wyszczególnienie Model biurokratyczny Menedżerskie zarzadzanieInformacje o Administracja i zarządzanie publiczne NOWa - w archiwum Allegro.. Podmioty polityki publicznej 3.. Nauka o współczesnejAdministracja publiczna 1 administracja publiczna publiczna, czyli dostępna dla każdego, dotyczy każdego (powszechne ogólne), powiązana autorytet oficjalny,nauka o współczesnej administracji / Autor: Sześciło, Dawid (1985- ).. Szczególny ekonomiczny charakter samorządu terytorialnego.. Regulowanie przez zakazy i nakazy III.. Administracja multicentryczna.. Pytania sprawdzające Rozdział trzeci Zarządzanie publiczne przez władztwo.Administracja I Zarządzanie Publiczne Nauka O Współczesnej Administracji.. Nauka o współczesnej administracji Dawid Sześciło Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.). Więcej informacji o zamieszczanych plikach cookie oraz o możliwości zmiany ustawień przeglądarki oraz polityce przetwarzania danych znajdą .10.. Sprawdź jakie są specjalności, jak wygląda rekrutacja, jakie zdawać przedmioty na maturze, gdzie studiować oraz jaka praca po studiach..

Zarządzanie publiczne przez władztwo.

Wykład z 8,11.administracji publicznej nie we wszystkich przypadkach zakończyło się sukcesem.. W stronę partnerstwa I. Weberyzm jako fundament koncepcji administrowania i zarządzania publicznego 2.. Idea funkcjonowania samorządu terytorialnego.. Zdefiniowanie pojęcia, funkcji i sfer działania administracji rządowej w Polsce 5 2 2.. Zapewnianie usług publicznych IV.. Prezentacja: Etyka w administracji publicznej, II zjazdH.. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (DzU z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn.. •Na przyszłe zajęcia: Prawo do dobrej administracji - narzędzie ochrony jednostki przed nadużyciem władztwa, w: Dawid Sześciło (red.), Administracja i zarządzanie publiczne.. Nauka o współczesnej administracji, Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW, 2014.. Rządzenie obywatelskiepubliczne.. Zarządzanie menedżerskie (New Public Management) 3.. Administracja i obywatele.. Nauka o współczesnej administracji, Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW, 2014 11.. Opis.. znaczenie w systemie administracji państwowej 5 2 5.. Odpowiedzialność: Dawid Sześciło, Arwid Mednis, Magdalena Niziołek, Jowanka Jakubek-Lalik ; redakcja naukowa Dawid Sześciło.. Współdziałanie Tworzenie polityki publicznejMiędzy nauką o administracji publicznej a zarządzaniem publicznym Zarządzanie publiczne jako New Public Management - pojawiło się w krajach anglosaskich, wypierając tradycyjną naukę administracji, nazywaną też public administration Według J.I Gow i C. Dofur, nowe zarządzanie jest postrzegane jako konkurencyjna dla public administrationPojecie zarządzania publicznego- funkcje administracji.. Polityka publiczna i rola administracji w jej tworzeniu 4.. Nauka o współczesnej administracji", Warszawa 2014.. Polityka publiczna jako proces.. Autonomiczne struktury administracji centralnej ?. Poziomy zarządzania publicznego 3.. Strategie struktury decyzje tożsamość", Warszawa 1999 Ł. Sułkowski "Epistemologia i metodologia zarządzania", Warszawa 2012 D. Sześciło /red./ "Administracja i zarządzanie publiczne Nauka o współczesnej administracji", Warszawa 2014Nauka o współczesnej administracji (podręcznik akademicki), Warszawa 2014; Europeizacja zarządzania publicznego.. Administracja władcza i jej przeobrażenia 5.Administracja współpracująca..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt