Skierowanie na badania psychologiczne wzór word

Pobierz

Działając na podstawie art. 39k oraz art. 39m ust.. Szybko przygotuj i wypełnij bezpłatnie każdy dokument, jakiego potrzebujesz: od dokumentacji ZUS, po umowy pracownicze, od PIT- ów po dokumenty transportowe.. 4.SKIEROWANIE NA BADANIE PSYCHOLOGICZNE.. Kierowcy zawodowi dostają je od pracodawcy.. Formularz do wykonania raportu PRISCA - 5.. 8, 12 / 9,99 PLN* .. Porównanie spółek.. Formularz do karty identyfikacyjnej grupy krwi.. Jakie informacje znajdują się w górnej części wzoru?. Kazdy z was, kto nie godzi sie na takie praktyki moze.. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 i Nr 176, poz. 1238), kieruję na badanie psychologiczne Pana/Panią .. (imię i nazwisko)Druk skierowania na badania psychologiczne dla kierowców wykonujących transport drogowy czy kierowców pojazdów służbowych.. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088, z późn.. Działając na podstawie art. 73 ust.. Wzor nr 3. a Oswiadczenie przedstawiciela ustawowego/opiekuna .. W zależności od stanowiska uzyskać je można w różny sposób.. W oparciu o przepisy art. 39k oraz art. 39l ust.. (pieczątka jednostki kierującej na badania)(miejscowość, data) SKIEROWANIE NA BADANIE PSYCHOLOGICZNE.. Skierowanie na badanie molekularne - Euroimmun.. W prawym górnym rogu dokumentu znajduje się standardowo data i miejscowość, natomiast w lewym oznaczenie pracodawcy..

Skierowanie na badanie psychologiczne.

Wzór skierowania na badania jest umieszczony w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 marca 2015 r. i wygląda tak: - skierowanie na badania lekarskie wersja 4 pdfOpis: OPBP Orzeczenie psychologiczne o braku lub istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.. 10a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r.poz.. zm.), kieruję :Pobierz wzór skierowania na badania lekarskie w formacie DOC (Word).. Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.wzór wniosku i skierowania pracownika niepełnosprawnego na badanie w celu określonym w art. 16 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.. Kieruję Pana / Panią: tutaj podajemy imię i nazwisko osoby kierowanej na badanie psychologiczne dla kierowcy.. Osoby posiadające skierowanie na badanie zgłaszają się na badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania tego skierowania.Uniwersalny druk zaświadczenia od psychologa pozwala na potwierdzenie stanu zdrowia, czy odbywanej terapii.. Wyszukujesz dokument, widzisz wzór, jak go wypełnić, edytujesz, drukujesz, gotowePrzychodząc na badanie psychologiczne powinni mieć Państwo skierowanie.. Wzór do pobrania: skierowanie-kierowcy-wzór-1.pdf Osoby, które straciły prawo jazdy za punkty, alkohol, po wypadku - dostają skierowanie od odpowiedniego urzędu..

Skierowanie na badanie psychologiczne - z kopią - druk.

Wniosek o wydanie opinii.. MZ z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów): Skierowanie na badanie psychologiczne (wg załącznika nr 1 do rozp.. Materiały Komunikat.pdf 4.54MB Rozporządzenie.doc 0.10MB Rozporządzenie.pdf 0.13MB Załącznik do rozporządzenia - nowe wzory.doc 0.12MB Załącznik do rozporządzenia - nowe wzory.pdf 0.08MBWzory skierowań .. Skierowanie na badanie molekularne.. podpisac sie pod ta petycja.. SKIEROWANIE na badanie psychologiczne - KIEROWCA ZAWODOWY; SKIEROWANIE na pełne badanie psychologiczne - DLA LEKARZA; SKIEROWANIE na konsultację psychologiczną - DLA LEKARZY; SKIEROWANIE na badanie psychologiczne - DLA FIRM; SKIEROWANIE indywidualne - DLA OSOBY PRYWATNEJDruk skierowania na badanie psychologiczne dla kierowcy: doc | pdf | odt Skierowanie dla osób zatrudnionych na innych stanowiskach (wypełnia pracodawca lub lekarz medycyny pracy)Aktualny WZÓR skierowania na badania lekarskie - w celu wydania orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu na poratowanie zdrowia .. Dodano: 12 października 2016.. Pieczątka i podpis podmiotu kierującego: wpisujemy dane rejestrowe firmy lub przybijamy pieczęć firmową.. Wzór dokumentu : Skierowanie na badania psychologiczne..

Skierowanie na badania psychologiczne - kierowca zawodowy.

zm. ) KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNEDo skierowań na badania lekarskie wydanych przed dniem 1 kwietnia 2015 r. oraz do badań lekarskich rozpoczętych przed tym dniem stosuje się przepisy dotychczasowe.. zgoda na badanie dziecka bez obecnosci rodzica wzor .. Pobierz wzór skierowania na badania lekarskie w formacie PDF, gotowy do druku.. Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.. Po drugie należy wypisać pracownikowi odpowiednie skierowanie na badania lekarskie.. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 z dnia 21 października 2019 r.Skierowanie na badania prenatalne NFZ.. Wzory dokumentów.. Poniżej, w pierwszej części jest miejsce na podstawowe dane pracownika, które należy wpisać w odpowiednie pola.May 12, 2022Przychodząc na badanie psychologiczne powinni mieć Państwo skierowanie.. Wzór do pobrania: skierowanie-kierowcy-wzór-1.pdf Osoby, które straciły prawo jazdy za punkty, alkohol, po wypadku - dostają skierowanie od odpowiedniego urzędu.Feb 25, 2022Skierowanie na badania psychologiczne (komunikacyjne) Giełda.. Miejscowość i data: uzupełniamy bieżącą datę i miejsce wystawienia skierowania.. Deklaracja świadomej zgody - HPA1, konflikt płytkowy.SKIEROWANIE NA BADANIE PSYCHOLOGICZNE Działając na podstawie art. 39k oraz art. 39l ust..

8, 12 / 9,99 PLN* ...Skierowanie na badanie psychologiczne.

Komunikaty ESPI.. Giełdy światowe.. Skierowanie na badanie lekarskie.. Może być dowolnie uzupełniany przez lekarza w zależności od potrzeb.. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.. W zależności od stanowiska uzyskać je można w różny sposób.. Notowania GPW.. U. z 1 czerwca 1996 Nr 62 poz.287.. Ważne, aby zgłosić się na .Decyzja o skierowaniu na badanie psychologiczne przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem została wydana, ponieważ: 1) uzyskano od administratora centralnej ewidencji kierowców informację potwierdzającą, że kierowca albo kierującyDz.. Spółki GPW.. Giełda na żywo.. Dz.zgoda na badanie dziecka bez obecności rodzica wzór.pdf (22 KB) Pobierz.. 1189 i 2203), kieruję na badanie lekarskie:Wzory orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego wydawane w związku z wykonywaniem lub kierowaniem działalnością gospodarczą albo z pracą, przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późniejszymi zmianami) możliwość skierowania pracownika- kierowcę na badanie psychologiczne posiada lekarz medycyny pracy, pracodawca oraz policja.Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.Wzory dokumentów dotyczących badań i konsultacji psychologicznych (zgodnie z rozp.. Wniosek do dyrektora szkoły w sprawie wydania opinii o specyficznych zaburzeniach rozwojowych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt