Sprawozdanie wychowawcy oddziału zerowego

Pobierz

Ewy Szelburg-Zarembiny w Płośnicy.. za rok szkolny …………/……….. szkoŁa podstawowa w rzepienniku suchym.. 1/tydzień przez cały rok.. wspólne wycieczki, zabawy, konkursy z młodszymi klasami.. wprowadzenie dzieci w tematykę szkolną.. Poszerzanie swojej wiedzy oraz umiej ętno ści Uczestniczenie w kursach, warsztatach i radach szkoleniowych, udział w otwartych lekcjach innych nauczycieli.. 1/tydzień.. Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski "Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany .22 marca 2021r.. Nauczyciele wychowania fizycznego przygotowali dla każdej klasy oraz oddziału zerowegoWychowawcy klas.. Jaki wymiar urlopu obowiązuje nauczyciela .sprawozdania etc. 2.. Rok szkolny 2020/2021.. Wyniki badań w formie opinii .Sprawozdanie wychowawcy oddziału zerowego Sprawozdanie_wychowawcy_oddzialu_zerowego.doc.. Współpraca z higienistką szkolną.. Data: 02-07-2015 r. Organ prowadzący ustali w trybie uchwały pensum dla nauczycieli w grupach mieszanych w wysokości 25 godzin tygodniowo, jeżeli w oddziale jest więcej 5-latków, a w wymiarze 22 godzin, jeśli liczniejsze są 6-latki.. (poniedziałek) dzieci z oddziału zerowego " A i B" witały Wiosnę, a jednocześnie obchodziły Światowy Dzień Wody.. Udział w szkoleniach w ramach WDN Cały okres sta Ŝu Potwierdzenie uczestnictwa, notatki własne Aktywna praca w zespole samokształceniowym oddziału zerowegoPracownicy..

Sprawozdanie wychowawcy oddziału zerowego.

Wniosek o niepromowanie ucznia, dot.. Szkoły Podstawowej im.. Wpis do dziennika.. nawiązanie kontaktu z nauczycielami i uczniami.. Zdjęcia, informacje na stronę internetową.. Zaproszenie na prezentację zawodu z cyklu zajęć pt." Poznajemy zawody naszych rodziców" otrzymaliśmy od rodziców Antosia, Zdzisławy i Sławomira Werra.. SPRAWOZDANIE.. Szkoły Podstawowej w Wietlinie.. Związkowcy obawiają się, że nowy przepis spowoduje problemy, tak jak było to w przypadku czasu pracy nauczycieli specjalistów.Współpraca oddziału przedszkolnego ze Szkołą Podstawową w Racławówce.. Z DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLAW PZSIP W LASOCINIE.. wycieczka do gabinetu.SPRAWOZDANIE.. Diagnoza rozwoju dziecka: - zapoznanie się z zasadami, metodami i narzędziami diagnozowania rozwoju dziecka, - przygotowanie i wypełnienie,, Arkusza obserwacji cech rozwojowych dzieci .Sprawozdanie nauczyciela oddziału przedszkolnego……………………………………… Imię i nazwisko za ………………………………… roku .Pensum nauczycieli zerówki, którzy pracują z mieszanymi grupami, ma określać organ prowadzący.. klas 1-3 szkoły .Sprawozdanie z klasyfikacji za I półrocze klas 4- 7 oraz klas gimnazjalnych SPRAWOZDANIE ŚRÓDROCZNE/ROCZNE WYCHOWAWCY PRZEDSZKOLA Sprawozdanie wychowawcy oddziału zerowegoSPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZEJ W I PÓŁROCZU W GRUPIE V - "Krasnoludki"..

Sprawozdanie wychowawcy klasy 1-3 szkoły podstawowej Sprawozdanie_wychowawcy_I-III.

Z tej okazji dzieci przyszły do szkoły ubrane w kolorze niebieskim zamieniając się tym samym w kropelki wody.. iformacje o oddziale przedszkolnymW środę (08.12.2021r.). ul. Rozwadowska 10 37 - 464 Stalowa Wola.. Kółko czytelnicze.. Klasy I-III Szkoła Podstawowa.. Uroczystość miała na celu rozwinięcie zainteresowania otaczającym światem, rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za istniejące .Załącznik nr .do protokołu Rady Pedagogicznej.. Data publikacji: 1 września 2017 r. Pytanie: W naszym zespole szkół funkcjonuje oddział zerowy, do którego uczęszczają dzieci sześcioletnie.. za I semestr roku szkolnego 2018/2019.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w .. 01.09.2021 r. - rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych 23 - 31 grudnia 2021 r. - zimowa przerwa świąteczna 31 stycznia - 13 lutego 2022 r. - ferie zimowe 14 - 19 kwietnia 2022 r. - wiosenna przerwa świąteczna 24 - 26 maja 2022 r.Specjalista z zakresu prawa oświatowego, ma wieloletnie doświadczenie na stanowisku specjalisty w MEN oraz inspektora w Wydziale Oświaty i Wychowania.. Informacja o wynikach promocji Informacja_o_wynikach_promocji_klasy_I-III.. Prowadzono ścisłą współpracę z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i wspomagania rozwoju dzieci..

Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców.

Pracę swoją opieram na Programie wychowania przedszkolnego " Razem w przedszkolu" autorstwa J. Andrzejewskiej i J. Wieruckiej, wydany przez WSiP oraz programie autorskim" Jestem przyjacielem przyrody".. Wychowawca: Informacje ogólne o klasie Stan klasy Ilość uczniów z opinią Ogólna charakterystyka oddziału, mocne i słabe strony oddziału przedszkolnego.UWAGA/PROŚBA OD PROTOKOLANTA - Po wypełnieniu sprawozdania proszę usunąć zbędne kropki.. - Jolanta Urbańska - nauczyciel wychowania fizycznego, edukacja dla bezpieczeństwa, wiedzy o społeczeństwie, wychowania do zycia w rodzinie.Szkoła Podstawowa w Dębowie.. - Ks. Józef Penc - nauczyciel religii.. ).Pensum nauczycieli w grupach mieszanych - 22 lub 25 godzin.. W tym dniu na wszystkich uczniów czekało wiele atrakcji, z których korzystali uczniowie z zachowaniem reżimu sanitarnego.. Wychowawca kl. III.. Dzieci miały możliwość zobaczenia jak wygląda piekarnia, przyjrzenia się pracy piekarza, poznania etapów .• publikowanie wydarzeń z życia oddziału zerowego na stronie internetowej placówki Dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniami, przeprowadziłam szkolenie dotyczące wykorzystywania tablicy interaktywnej w procesie edukacyjnym, dla nauczycieli Punktu Przedszkolnego w Horyńcu - Zdroju i Werchracie (16.01.2017r.. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin ..

dzieci z oddziału zerowego "B" wybrały się do pobliskiej Kaszubskiej Piekarni.

Dyrektor SP w Dębowie w zwiazku z przeprowadzona rekrytacja do oddziału przedszkolnego, zerowki i klasy I SP powiadamia że wszyscy, ktorzy złożyli karty zapisu lub dokonali zgłoszenia w inny sposób zostaną poinformowani indywidualnie o .podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), 5) Konwencja o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. 6) Sprawozdanie z pracy szkoły (w tym z pełnionego nadzoru pedagogicznego) w roku szkolnym 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014.Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im.. KOMUNIKAT w sprawie rekrutacji 2021/2022.. Było wesoło, kolorowo i radośnie.. Jana Kochanowskiego w Stalowej Woli.. eksponowanie prac plastycznych dzieci.. Lekcje .Kalendarz roku szkolnego 2021/2022.. z dnia .. Z DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ W OODZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCHWychowawca może liczyć na Rodziców, którzy są bardzo dobrze zorganizowani, potrafią ze sobą współpracować i nie odmawiają nigdy pomocy.. Zdjęcia, informacje na stronę internetową.. W I semestrze zakupili upominki na Dzień Chłopaka, prezenty z okazji mikołajek, przygotowali poczęstunek z okazji andrzejek, zabawy karnawałowej oraz Dnia Babci i Dziadka.Nauczyciel oddziału zerowego w szkole podstawowej będzie miał dzieci 5- i 6-letnie - przewaga dzieci 5-letnich - jakie powinien mieć pensum 22 czy 25 (organ prowadzący chce podwyższyć na 25 tłumacząc, że Karta N-la mówi o dzieciach 6-letnich w zerówce).Byli to głównie uczniowie z klas I-III oraz oddziału zerowego, których opiekunowie pracują, a w wyjątkowych przypadkach dojeżdżający do szkoły spoza Bolesławca uczniowie z klas IV i V.. Z opieki świetlicy korzystali również uczniowie nie uczęszczający na zajęcia religii oraz wychowania fizycznego.Aleksandra Górecka Realizacja planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego, ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego, wrzesień 2010 rok - styczeń 2011 rok..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt